Ovakos tillverkningsprocess är baserad på återvunnet skrot och en nordisk fossilfri elmix. Som ett resultat är koldioxidavtrycket för Ovakos stålprodukter hela 80 procent lägre än det globala genomsnittet. Det är även rent och starkt eftersom Ovako minimerar föroreningar i stålet under produktionsprocessen. Det ger stålet högkvalitativa egenskaper som gör det möjligt för kunderna att skapa lättare, starkare och mera slitstarka slutprodukter.

Ovako har utfört en väsentlighetsanalys för att identifiera de områden som har störst betydelse för Ovako och företagets intressenter. De identifierade nyckelområdena när det gäller hållbarhet omfattar Ovakos hela verksamhets- och produkterbjudande.

Ovakos väsentliga hållbarhetsområden har därefter delats in i tre kategorier – affärskritiska , fokus- och grundläggande områden.

Miljö


Genom ständiga förbättringar av produktionsprocesserna minskar Ovakos miljöpåverkan kontinuerligt. Några exempel på förbättringar är effektiv energi- och vattenanvändning och reducering koldioxidutsläppen, vilket säkerställer att företaget uppfyller lagstadgade krav och kraven från sina kunder.

Läs mer

Samhällsengagemang

Ovako strävar efter att skapa en attraktiv arbetsplats för sina medarbetare och bidra till ett samhälle som är hållbart på lång sikt. Åtgärderna omfattar professionell utveckling för medarbetarna och samhällsaktiviteter, till exempel att stödja lokala idrottsföreningar, köpa tjänster och underhåll från lokala leverantörer samt andra initiativ som bidrar till ett livskraftigt samhälle.

Läs mer

 

Affärsetik

Ovako bedriver verksamhet på ett etiskt och ärligt sätt och har nolltolerans för alla former av korruption, mutor, konkurrensbegränsande åtgärder och liknande agerande. Leverantörer och samarbetspartner förväntas också förhindra alla former av korruption och följa Ovakos regler inom detta område.

Läs mer

Styrning och uppföljning

Ovako arbetar i enlighet med ILO:s deklaration om grundläggande  principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen, Global Compacts tio principer och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt bekämpande av korruption och miljöskadlig verksamhet.

Lagar och krav inom hållbarhetsområdet är en miniminivå för Ovako och ett systematiskt arbete finns för att identifiera nya och förändrade lagar samt vidta åtgärder där så behövs.

Läs mer

Hållbarhetsmål

Ovako stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling och har identifierat de områden där Ovako kan bidra till att uppnå målen. Nedan följer ett urval av företagets aktiviteter som på olika sätt bidrar till att uppnå målen.

Läs mer

Läs mer

Ovako Hållbarhetsrapport 2019

LADDA NED PDF

Stories

Vi gör mer än stål

Läs mer

Stories

Det är skillnad på stål och stål

Läs mer