Genom en konkurrenskraftig företagsstruktur och med motiverad personal fortsätter vi utveckla vår verksamhet mot bättre lönsamhet på lång sikt, producerar kvalitetsprodukter och levererar tjänster som uppfyller våra kunders önskemål.

Ovako tillämpar kvalitetsledningssystem på samtliga processer. Systemet är certifierat enligt ISO 9001. För att tillgodose fordonsindustrins höga krav har vissa Ovakoenheter infört IATF 16949 i sina kvalitetsledningssystem, som även genomgått extern revision.

Certifikat för krävande branscher som förutsätter externt godkännande finns här.