Vi har betjänat tillverkare av hydrauliksystem inom flera olika användningsområden och vet därför att det inte finns två driftsmiljöer som är exakt lika. I många fall krävs komponenter som kan motstå krävande förhållanden, där ett enkelt kromlager riskerar att genomträngas trots att det är av högsta kvalitet. Därför skapade vi Cromax C, ett sortiment med dubbelförkromade stänger som är färdiga att användas och erbjuder ett dubbelt skydd mot genomträngning och gropfrätning av det underliggande stålet.

Gränssnittet mellan de två kromlagren fungerar som en barriär som förhindrar att makrosprickor sprider sig till basmaterialet. Denna design möjliggör drift i krävande miljöförhållanden och användningsområden där cylindern förblir oanvänd under längre perioder.

Cromax C garanterar AASS 100-timmarsklass 9 (ISO 9227 AASS).  Detta har verifierats och certifierats i enlighet med EN10204, certifikat 3.1.