Före leverans kontrolleras samtliga Cromax-produkter för att säkerställa optimal mikrosprickfördelning med hög sprickdensitet. Dessa egenskaper, tillsammans med noga kontrollerad förbehandling, pläteringsprocess och finish, garanterar överlägsen korrosionsbeständighet. Ovakos kvalitetssäkringssystem omfattar en grundlig slutinspektion av varje enskild produkt och verifiering genom saltsprutningstester av samtliga kombinationer av stålsmälta, valsning och pläteringsparti.

Slitstyrka

Nötande slitage på stången på grund av kontamineringspartiklar, både från utsidan och insidan av hydrauliksystemet, leder till direkt oljeläckage och sekundär skada på tätningssystemet, vilket är oacceptabelt för både miljö och produktivitet. Konsistensen i Cromax-processen och vårt grundliga kvalitetskontrollsystem säkerställer minimala variationer vad gäller kromtjocklek och hårdhet, vilket är de viktigaste parametrarna ur detta perspektiv.

Smörjning av tätningssystem

Med rätt ytjämnhet, struktur och optimerad mikrosprickfördelning säkerställer Cromax-produkterna rätt smörjning av tätningssystemet.