Innovative steel
for a better engineered future

 

Ovako product launches

 

 

 

Follow us

Nyheter

 • 2017-01-12

  Information till investerare i Ovako AB (publ):s obligationslån

  Pressmeddelande Som beskrivits i Ovakos årsredovisning för 2015, har skattemyndigheten i Finland försökt att begränsa avdragsrätten för räntekostnader för åren 2010-2013. Mot bakgrund av befintlig praxis för ränteavdrag i Finland under nämnda period, och efter samråd med externa skattejurister har Ovako tidigare avvisat skattemyndighetens krav.

 • 2016-12-21

  Ovako säljer kulverket i Forsbacka

  Pressmeddelande Ovako har kommit överens om att sälja sitt kulverk i Forsbacka till nybildade Forsbacka Kulverk AB. Kulverket, som idag har sex anställda, producerar huvudsakligen malkulor till gruv- och cementindustrin. Den totala produktionsvolymen uppgick 2015 till knappt 4 000 ton. Enligt avtalet kommer Forsbacka Kulverk AB att ta över verksamheten från och med den första januari 2017.

 • 2016-11-10

  Ovako lanserar Steel Navigator - hittar bästa stålet för kunden

  Pressmeddelande Ovako lanserar idag Steel Navigator, en digital plattform där kunder kan söka och hitta det bästa stålet för sina användningsområden. Satsningen på Steel Navigator är en del av Ovakos globala digitaliseringsstrategi och understryker koncernens målsättning att erbjuda sina kunder den bästa servicen i branschen. 

Se fler nyheter och pressmeddelanden »