Innovative steel
for a better engineered future
print

Ovako som företag

Ledande europeisk producent av komponentstål

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Återvunnet stål
Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och komponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 3 040.