Neliötankoja eli teelmiä käytetään pääasiassa autoteollisuuden muottiintaottuihin komponentteihin. Ovakon pyöreäkulmaiset neliötangot ovat sisäiseltä rakenteeltaan tasalaatuisia, ja niiden pinnanlaatu on erittäin hyvä – molemmat ehdottomia edellytyksiä muottiintaonnassa. Pyöreäkulmaiset neliötangot ovat hyvä lähtömateriaali taontaan. Samalla tangon muoto antaa joustavammat mahdollisuudet säätää valssausprosessia.

Ovakon pyöreäkulmaisten neliötankojen tasalaatuisuus takaa tasaisen painojakauman koko tangon pituudella, minkä ansiosta myös tangosta tehtävien takeiden painossa on vähän vaihteluita. Pyöreäkulmaisissa neliötangoissa ei ole teräviä särmiä, joista saattaa taontaprosesseissa aiheutua aaltomaisuutta ja pintavikoja.

Ovakon pyöreäkulmaiset neliötangot ovat sisäiseltä rakenteeltaan tasalaatuisia ja niiden pinnanlaatu on erinomainen. Valikoima sisältää kaikki vakioteräslaatumme ja myös M-käsittely on mahdollinen – aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Square Bar

Ovakon neliötankojen edut

  • Tasalaatuisuuden ansiosta tasaisen painojakauma koko tangon pituudella
  • Ei teräviä särmiä, jotka voivat aiheuttaa taontaprosesseissa aaltomaisuutta tai pintavikoja
  • Induktiokuumennus ei ylikuumenna pyöristettyjä särmiä yhtä helposti kuin teräviä särmiä
  • Helpompi käsitellä kiertopetiuuneissa, koska tankoja ei tarvitse pyörötankojen tapaan pyörittää
  • Käsittely on turvallisempaa, koska tankojen pyöritys ei ole tarpeen

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application