Ovako Imatra investoi vuonna 2023 kahteen uuteen hitaan jäähdytyksen uuniin sekä yhteen 75 tonnia kantavaan teelmäkärryyn. Investoinnin arvo oli noin 0,9 miljoona euroa. Uunit toimitti kotkalainen, tulenkestävään rakentamiseen erikoistunut Refrak Oy.

”Uudet uunit hankittiin pääasiassa takomoille toimitettavien, mikroseostettujen terästen tuotantomäärän lisäystä varten. Investoinnilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin”, kertoo teräs- ja valssaustuoteyksikön johtaja Kari Välimaa.

Kapasiteetin lisäys helpottaa myös vedynpoistohehkutusten tekoa. Pääasiassa vety saadaan pois teräksestä vakuumikäsittelyllä. Tarvittaessa käytetään lisäksi hidasta jäähdytystä.

Vedyn poistamiseksi terästankoja hehkutetaan yli 400 asteen lämpötilassa. Jos tangot, joihin on jäänyt vetyä, jäähdytetään liian nopeasti, ajan kuluessa vetyatomit lähtevät liikkeelle teräksen sisällä ja muodostavat painetta. Tämä aiheuttaa vikoja teräksen rakenteeseen.

Yhteistyön tuloksena syntyi uudenmallinen uuni

Uudet hitaan jäähdytyksen uunit on aiemmasta poiketen sijoitettu lattiatasolle. Vanhat uunit on rakennettu lattiatason alapuolelle ja muun muassa siksi tuotantovaiheesta käytetään myös nimitystä hautaus tai kuoppaus.

Investoinnin ja sen toteutuksen suunnitteluun osallistui tekijöitä useilta Imatran tehtaan eri osastoilta. Työryhmä kävi läpi erilaisia ratkaisuja ja päätyi lopulta nykyiseen toteutukseen.

”Pohdimme yhdessä, millä muulla tavalla uunit voidaan tehdä kuin kuoppina. Yhtenä vaihtoehtona mietimme esimerkiksi junan vaunuja. Nyt toteutettu malli on hyvä ja periaatteessa uunit voidaan tarvittaessa siirtää minne vain, koska perustus on tasainen lattia”, Välimaa sanoo ja jatkaa:

”Myös uunien kannet ovat aiempaa litteämpiä nostoteknisistä syistä ja ne voidaan pinota päällekkäin. Vanhemmissa uuneissa kannet korkeampia ja hieman eri mallisia. Yhdessä keksimme jotakin uutta.”

Kaikkiaan hitaan jäähdytyksen uuneja on Imatran tehtaalla nyt seitsemän. Niistä kolmessa jäähtymistä voidaan hidastaa sähkövastuksilla, ja kahdessa vanhassa sekä uusissa uuneissa taakkojen annetaan jäähtyä ilman hidastavaa kuumennusta. Hidas jäähdytys kestää keskimäärin 12 tuntia.

Investointiin sisältyi myös kahden siltanosturin päittäin vaihto hallissa, jossa hitaan jäähdytyksen uunit sijaitsevat. Nostureista vain toisella on mahdollista tehdä kuoppausta ja uudella sijoittelulla kuoppausta voidaan tehdä aiempaa tehokkaammin. Lisäksi muutoksella sujuvoitetaan hallin muita toimintoja, kuten viimeistely- ja tarkastuslinjojen toimintaa.

Uudet hitaan jäähdytyksen uunit on sijoitettu lattiatasolle