Steel Navigator on Ovakon digitaalinen palvelualusta, joka auttaa suunnittelijoita ja teknisiä asiantuntijoita kulloiseenkin tarkoitukseen sopivan teräksen valinnassa. Tietokannassa ovat kaikki Ovakon sadat teräslajit, ja helppo hakutoiminto auttaa suodattamaan näkyviin olennaiset tiedot.

Materiaalitietolomake suodattaa kaikkien Ovakon teräslajien joukosta esiin asiakkaan sovelluksiin parhaiten sopivat arvot. Haku listaa sopivimmat teräslajit paras tulos ensimmäisenä.

Materiaalitietolomakkeissa on runsaasti tietoa teräslajien kemiallisesta koostumuksesta, mekaanisista ominaisuuksista ja myös olosuhderiippuvaisista ominaisuuksista, kuten hitsattavuudesta ja lastuttavuudesta. Jokaisen teräslajin tiedot kootaan omaksi tuotetietolomakkeeksi, jonka voi tulostaa ja jakaa tai tallentaa tiedostona omiin listoihin (My list), johon myös haut tallentuvat.

Steel Navigatorin kautta voi käyttää myös muita tukityökaluja. Heat Treatment Guide on pitkälle kehitetty laskentatyökalu, jolla voi tarkastella kaikenlaisten terästen käyttäytymistä lämpökäsittelyissä. Käyttäjän valittavissa on satoja teräslajeja, mukaan lukien sekä Ovakon laadut että kansainvälisten standardien mukaiset teräkset. Tarvittavan teräksen voi myös määritellä itse kemiallisen koostumuksen mukaan. Opas laskee valittujen arvojen mukaan teräksen karkenevuuden ja päästökäyttäytymisen. Erilaisten teräslajien vastetta lämpökäsittelyille on helppo verrata toisiinsa. M-Steel®-laskin osoittaa selvinä lukuina, kuinka paljon Ovakon helposti lastuttava M-Steel®-teräs säästää koneistuskustannuksia.

Näiden työkalujen lisäksi Steel Navigator sisältää tietokannan julkaisemistamme teknisistä artikkeleista (ns. White paper), teknisen sanaston ja muuntotaulukkoja. Lisää materiaalia julkaistaan jatkuvasti.

Ovakolla tiedetään, miten moni asia vaikuttaa teräksen suorituskykyyn. Steel Navigatorin avulla on helppo valita omaan käyttöön parhaiten sopiva teräslaji.