Ovakon toiminnassa tarvitaan hyvin monenlaista ammattiosaamista ja erilaisia taitoja. Tämän ansiosta pystymme tarjoamaan kehityshaluisille tekijöille monipuoliset mahdollisuudet erilaisiin urapolkuihin – sekä suorittavassa portaassa että esimiestyössä, niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Myös ammatinvaihdot ja siirto toiseen yksikköön voivat tulla kysymykseen.

Osaamista kehitetään päivittäisen työn ohella jatkuvasti myös erilaisilla koulutuksilla toiminnan kulloistenkin tarpeiden mukaan. Esimiestehtäviin on oma kehitysohjelmansa, johon sisältyy luentomuotoisia koulutusmoduuleja ja organisaatiorajat ylittäviä johdon kokoontumisia.

Open vacancies