M-Steel®:n edut

  • Säästöä koneistuskustannuksissa, jopa 30 % nopeampi läpäisyaika
  • Eliminoi tuotantokatkokset, luo edellytykset miehittämättömälle tuotannolle
  • Ratkaiseva edellytys karkaistujen nuorrutusterästen koneistukselle
  • Ratkaiseva edellytys kovasorvaukselle PCBN-terillä
  • Ratkaiseva edellytys hiiletysterästen hionnalle CBN-laikoilla
  • Sopii pallomaisten sulkeumien ansiosta erinomaisesti komponentteihin, joiden on kestettävä moniakselista väsyttävää kuormitusta.

 

30-40 %

pienemmät koneistuskulut

M-Steel-konsepti

M-Steel-käsittely sopii kaikille teräslajeillemme. Myös toimitustilan voi valita vapaasti tarpeen mukaan. Nyrkkisääntö: mitä kovempana terästä koneistetaan, sitä enemmän hyötyä M-Steel-käsittelystä on. Kovilla nuorrutetuilla M-teräksillä (300–400 HB) on erittäin hyvä lastuttavuus verrattuna tavanomaisiin teräksiin.

M-terästen hyöty perustuu epämetallisten sulkeumien muokkaamiseen ja hallintaan kalsiumkäsittelyn avulla. Kalsiumsulkeumista muodostuu lastuavan terän pintaan suojaava kerros, joka vähentää teräksen ja teräaineen välisistä reaktioista johtuvaa kemiallista kulumista. Samalla kerros toimii lämpösuojana, jonka ansiosta suurin osa kehittyvästä lämmöstä siirtyy lastuihin ja terä kuumenee vähemmän. Tästä on sekin etu, että kuumat lastut taipuvat ja murtuvat helpommin.

M-terästen ominaisuudet optimoidaan lastuttavuuden parantamiseksi kaikissa tuotantovaiheissa – raaka-aineesta sulattoon, valuun, kuumavalssaukseen ja lämpökäsittelyyn. Myös asiakkaan työstökoneiden asettamat vaatimukset pystytään ottamaan huomioon esimerkiksi tarvittavien suoruus- ja mittatarkkuustoleranssien osalta.

Lisää lastuamisnopeutta

M-käsittelyn edut tulevat esiin erityisesti kovan teräksen sorvauksessa kuutioboorinitriditerillä (PCBN). Lastuamisnopeutta pystytään nostamaan 30 prosenttia, mikä parantaa komponentin pinnankarheutta, ja terän kestoikä voi pidentyä jopa kaksinkertaiseksi. Lisäksi M-teräs vähentää merkittävästi hauraiden PCBN-terien teräsärmien mikro- ja makrosäröilyä. Sama etu saadaan M-terästen kovahionnassa CBN-laikoilla. Hiomalaikan kulumiseen suhteutettu lastuvirta voidaan jopa kaksinkertaistaa M-terästä hiottaessa.

M-terästen kalsiumkäsittelyn sisältävä metallurgia myös pyöristää sulfidisulkeumia, minkä ansiosta poikkisuuntainen sitkeys ja väsymislujuus paranevat merkittävästi verrattuna tavanomaisiin teräksiin, joissa on pitkänomaisia MnS-sulkeumia. Tämän ansiosta M-teräkset sopivat erittäin hyvin sovelluksiin, joissa esiintyy moniakselista väsyttävää kuormitusta.

M-steel

 

Me teimme sen! Mutta emme ole vielä tyytyväisiä

Melkoinen matka! Terästuotantomme muuttaminen vastuullisemmaksi vaati vuosien kovan työn. Vuonna 2022 saavutimme hiilineutraaliuden toiminnoissamme. Emme silti ole vieläkään tyytyväisiä – matkamme kohti hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita jatkuu.

Lue lisää matkastamme kohti hiilineutraaliutta