M-Steel®-perheen niukkaseosteiset tai seostamattomat teräkset ovat ykkösvalinta sovelluksiin, joissa tarvitaan erinomaista lastuttavuutta ja samalla poikkeuksellisen hyvää sitkeyttä ja väsymislujuutta. M-käsittely antaa mahdollisuuden isompiin lastuamisnopeuksiin ja parantaa siten koneistuksen tuottavuutta. Koneistuskustannuksia on pystytty testeissä pienentämään jopa 30–40 prosenttia. Lukuisat onnistuneet asiakasprojektit osoittavat, että lastuavan terän kestoikä voidaan kasvattaa M-terästä käyttämällä jopa yli kaksinkertaiseksi, mikä tuottaa tuntuvia kustannussäästöjä jokaista komponenttia kohti.

Terä kuluu vähemmän ja tuottavuus paranee

Työstökoneiden mahdollisimman korkea käyttöaste ja kaikkien komponenttien tuotantoajan minimointi ovat tärkeitä tavoitteita teollisuuden kovassa kilpailussa. M-teräkset vastaavat markkinoiden kustannussäästöodotuksiin jopa 30 prosenttia tavanomaisia teräksiä suuremmilla lastuamisnopeuksilla. Terän kestoikä pitenee monessa tapauksessa M-terästä koneistettaessa jopa yli kaksinkertaiseksi. Pidempi terien vaihtoväli säästää koneistusaikaa ja myös suoria kappalekohtaisia kustannuksia. Terän kestoiällä ja tuotannon tehokkuudella on suora vaikutus yrityksen kannattavuuteen. M-terästen lastuttavuus pysyy tasaisena sulatuksesta toiseen, joten koneita voidaan ajaa aina samoilla isoilla lastuamisarvoilla ja teränvaihdot pystytään ennakoimaan tuotantoerästä toiseen. Toisin sanoen edellytykset miehittämättömälle tuotannolle ovat hyvät.

M-Steel

M-Steel®:n edut

  • Säästöä koneistuskustannuksissa, jopa 30 % nopeampi läpäisyaika
  • Eliminoi tuotantokatkokset, luo edellytykset miehittämättömälle tuotannolle
  • Ratkaiseva edellytys karkaistujen nuorrutusterästen koneistukselle
  • Ratkaiseva edellytys kovasorvaukselle PCBN-terillä
  • Ratkaiseva edellytys hiiletysterästen hionnalle CBN-laikoilla
  • Sopii pallomaisten sulkeumien ansiosta erinomaisesti komponentteihin, joiden on kestettävä moniakselista väsyttävää kuormitusta.

 

30-40 %

pienemmät koneistuskulut

M-Steel-konsepti

M-Steel-käsittely sopii kaikille teräslajeillemme. Myös toimitustilan voi valita vapaasti tarpeen mukaan. Nyrkkisääntö: mitä kovempana terästä koneistetaan, sitä enemmän hyötyä M-Steel-käsittelystä on. Kovilla nuorrutetuilla M-teräksillä (300–400 HB) on erittäin hyvä lastuttavuus verrattuna tavanomaisiin teräksiin.

M-terästen hyöty perustuu epämetallisten sulkeumien muokkaamiseen ja hallintaan kalsiumkäsittelyn avulla. Kalsiumsulkeumista muodostuu lastuavan terän pintaan suojaava kerros, joka vähentää teräksen ja teräaineen välisistä reaktioista johtuvaa kemiallista kulumista. Samalla kerros toimii lämpösuojana, jonka ansiosta suurin osa kehittyvästä lämmöstä siirtyy lastuihin ja terä kuumenee vähemmän. Tästä on sekin etu, että kuumat lastut taipuvat ja murtuvat helpommin.

M-terästen ominaisuudet optimoidaan lastuttavuuden parantamiseksi kaikissa tuotantovaiheissa – raaka-aineesta sulattoon, valuun, kuumavalssaukseen ja lämpökäsittelyyn. Myös asiakkaan työstökoneiden asettamat vaatimukset pystytään ottamaan huomioon esimerkiksi tarvittavien suoruus- ja mittatarkkuustoleranssien osalta.

Lisää lastuamisnopeutta

M-käsittelyn edut tulevat esiin erityisesti kovan teräksen sorvauksessa kuutioboorinitriditerillä (PCBN). Lastuamisnopeutta pystytään nostamaan 30 prosenttia, mikä parantaa komponentin pinnankarheutta, ja terän kestoikä voi pidentyä jopa kaksinkertaiseksi. Lisäksi M-teräs vähentää merkittävästi hauraiden PCBN-terien teräsärmien mikro- ja makrosäröilyä. Sama etu saadaan M-terästen kovahionnassa CBN-laikoilla. Hiomalaikan kulumiseen suhteutettu lastuvirta voidaan jopa kaksinkertaistaa M-terästä hiottaessa.

M-terästen kalsiumkäsittelyn sisältävä metallurgia myös pyöristää sulfidisulkeumia, minkä ansiosta poikkisuuntainen sitkeys ja väsymislujuus paranevat merkittävästi verrattuna tavanomaisiin teräksiin, joissa on pitkänomaisia MnS-sulkeumia. Tämän ansiosta M-teräkset sopivat erittäin hyvin sovelluksiin, joissa esiintyy moniakselista väsyttävää kuormitusta.

M-steel

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application