Ovakon lattatankojen tarkasti hallitun valmistusprosessin etuja ovat hyvä iskusitkeys ja pinnanlaatu sekä suuri myötölujuus laajasti eri sovelluksissa. Lattatankojemme ominaispiirteitä ovat erinomainen suoruus ja tarkka muoto, hyvä pinnanlaatu ja vähäinen hiilenkato. Toimitamme kuumavalssattuja tankoja laajalla dimensiovalikoimalla.

Lattatangot valssataan yleisimmin suorasivuisiksi. Tilauksesta tangot voidaan valssata myös eri säteisiin pyöristetyin sivuin. Lattatankojen mittatoleranssit ovat eurooppalaisen EN 10058 -standardin mukaisia. Valssaamoillamme on hyvät edellytykset täyttää myös tiukempia mittatarkkuusvaatimuksia. Yleisin tankopituus on 6 metriä, mutta eri pituuksia on saatavissa 2,8:n ja 21 metrin välillä riippuen tangon koosta ja valssaamosta. Lämpökäsittelyt voivat rajoittaa maksimipituutta. Tangot voidaan toimittaa määrämittaan sahattuina.

Suoruus mitataan eurooppalaisen standardin EN 10058 mukaisesti, ja lattatankomme täyttävät standardin vaatimukset valssaustilassa, mutta myös suoristus on mahdollinen.

Lisätietoja litteiden tankojen mitoista.

Flat bar

Kuumavalssatut lattatangot jousiteräksestä

Ovako toimittaa kuumavalssattuja jousiteräksisiä lattatankoja eurooppalaisen standardin EN-10092-1 (profiilit A, B ja C) mukaisesti. Jousien valmistukseen tarkoitettujen Ovakon lattatankojen teräksessä on erittäin vähän epämetallisia sulkeumia, ja sen karkenevuus on optimaalinen. Näillä edellytyksillä nuorrutetun teräksen myötö- ja murtolujuuden suhteesta saadaan optimaalinen – täsmälleen kuten tämän sektorin lopputuotteissa tarvitaan.

Ovakon lattatankojen etuja

  • Ylivoimainen iskusitkeys
  • Tangot saatavissa määrämittaan sahattuina
  • Jousien valmistukseen tarkoitetuille lattatangoille saadaan optimaalinen karkenevuus

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application