Ovakon toiminta nojaa avoimeen ja osallistavaan yrityskulttuuriin, jonka kivijalka on ammattiylpeys – ylpeys omasta työstä ja sen tekijöistä. Terästeollisuus on perinteisesti ollut miesvaltainen ala, ja Ovako pyrkii määrätietoisesti lisäämään naisten osuutta henkilöstöstä. Naispuolisten työntekijöiden määrälle on asetettu selkeä tavoite, johon pyritään erilaisilla toimenpiteillä, esimerkiksi tekemällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja varmistamalla, että käyttämämme rekrytointiyritykset ottavat aina hakuprosesseissa huomioon myös naispuoliset hakijat.

Sukupuolten välisen tasavertaisuuden lisäksi Ovako pyrkii muutoinkin aktiivisesti lisäämään henkilöstön monimuotoisuutta. Kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet, ja kaikenlaista syrjintää tai häirintää kohtaan on nollatoleranssi.

Tavoite

Tavoitteena on, että vähintään 25 prosenttia esimiesasemassa olevista henkilöistä on naisia ja että kaikista työntekijöistä vähintään 20 prosenttia on naisia.

 

 

Lediga tjänster

Sverige, Med fördel i Smedjebacken eller Boxholm. Alternativt i Hällefors, Hofors eller Örebro.
Application Manager till Ovako
Sverige, Med fördel i Boxholm eller Smedjebacken. Alternativt i Hällefors, Hofors eller Örebro.
Application Manager till Ovako
Sverige, Med fördel i Boxholm eller Smedjebacken. Alternativt i Hällefors, Hofors eller Örebro.
Application Manager till Ovako

Open vacancies