Ovakon toiminta nojaa avoimeen ja osallistavaan yrityskulttuuriin, jonka kivijalka on ammattiylpeys – ylpeys omasta työstä ja sen tekijöistä. Terästeollisuus on perinteisesti ollut miesvaltainen ala, ja Ovako pyrkii määrätietoisesti lisäämään naisten osuutta henkilöstöstä. Naispuolisten työntekijöiden määrälle on asetettu selkeä tavoite, johon pyritään erilaisilla toimenpiteillä, esimerkiksi tekemällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja varmistamalla, että käyttämämme rekrytointiyritykset ottavat aina hakuprosesseissa huomioon myös naispuoliset hakijat.

Sukupuolten välisen tasavertaisuuden lisäksi Ovako pyrkii muutoinkin aktiivisesti lisäämään henkilöstön monimuotoisuutta. Kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet, ja kaikenlaista syrjintää tai häirintää kohtaan on nollatoleranssi.

Tavoite

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä vähintään 25 prosenttia esimiesasemassa olevista henkilöistä ja kaikista työntekijöistä vähintään 23 prosenttia on naisia.

 

 

Avoimia työpaikkoja Suomessa

Suomi, Imatra
Avoin hakemus