Cromax on kromattujen ja nikkelikromattujen tankojen ja putkien tuotelinja, jonka pääkäyttötarkoitus ovat hydraulisylintereiden männänvarret. Cromax-tuotteiden avulla hydraulisylinterille saadaan tarvittava voimantuottokyky pienemmällä investoinnilla ja pienemmillä koko taloudellisen käyttöiän aikaisilla käyttökustannuksilla.

Ovakon periaatteena on varmistaa, että mitoissa, toimitusajoissa, logistiikkakonsepteissa ym. on riittävästi jouston varaa, jotta kaikille asiakkaille pystytään räätälöimään mahdollisimman kustannus- ja pääomatehokas ratkaisu. Emme ole löytäneet vastaavaa kilpailijoiden tarjonnasta.

Teräsvalikoimamme on kehitetty varta vasten hydraulisylintereiden männänvarsien toiminnallisiin ja tuotannollisiin vaatimuksiin sopivaksi. Tankojen pinnanlaatu räätälöidään mahdollisimman kustannustehokkaaksi, kuitenkin niin että kulloisenkin sovelluksen vaatimukset täyttyvät, kaikkein vaativimpia käyttökohteita myöten.

 

 

 

Hydraulic steel
Informative image: cromax steel bar

Saat tarjonnastamme parhaan lisäarvon miettimällä kaikki hankinnat seuraavan kolmen yksinkertaisen vaiheen mukaisesti:

Vaihe 1 – Mikä on kaikkein kustannustehokkain materiaali männänvarsien valmistukseen?

Nyrkkisääntönä kannattaa valita materiaali, jolla on edullisin hinta jaettuna myötölujuudella (MPa) ja joka samalla täyttää asetetut tuotantotekniset vaatimukset ja varmuustoleranssit.

Step 2 – What surface will guarantee problemfree operation at minimum cost?

Lähtökohta ovat männänvarrelle asetetut vaatimukset säälle altistumisen, puristuskuorman, korroosion ja iskuvaurioriskien suhteen. Seuraavaksi määritetään, tarvitaanko varastoinnin ja kuljetusten ajaksi lisäsuojaa korroosiota vastaan. Lopuksi valitaan kustannuksiltaan edullisin prosessireitti.

Vaihe 3 – Millä palvelutasolla saadaan edullisimmat kustannukset ja pienin riski ja sidotaan vähiten pääomaa?

Paras logistiikkaratkaisu ja toimitusmuoto valitaan sylinteritehtaan edellyttämien toimitusaikojen perusteella. Viisainta on suunnitella kullekin tuotteelle valmiiksi erillinen vararatkaisu, jolla valmistus pystytään poikkeustilanteessa hoitamaan riittävällä varmuudella.

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application