Informative image: cromax steel bar

Saat tarjonnastamme parhaan lisäarvon miettimällä kaikki hankinnat seuraavan kolmen yksinkertaisen vaiheen mukaisesti:

Vaihe 1 – Mikä on kaikkein kustannustehokkain materiaali männänvarsien valmistukseen?

Nyrkkisääntönä kannattaa valita materiaali, jolla on edullisin hinta jaettuna myötölujuudella (MPa) ja joka samalla täyttää asetetut tuotantotekniset vaatimukset ja varmuustoleranssit.

Step 2 – What surface will guarantee problemfree operation at minimum cost?

Lähtökohta ovat männänvarrelle asetetut vaatimukset säälle altistumisen, puristuskuorman, korroosion ja iskuvaurioriskien suhteen. Seuraavaksi määritetään, tarvitaanko varastoinnin ja kuljetusten ajaksi lisäsuojaa korroosiota vastaan. Lopuksi valitaan kustannuksiltaan edullisin prosessireitti.

Vaihe 3 – Millä palvelutasolla saadaan edullisimmat kustannukset ja pienin riski ja sidotaan vähiten pääomaa?

Paras logistiikkaratkaisu ja toimitusmuoto valitaan sylinteritehtaan edellyttämien toimitusaikojen perusteella. Viisainta on suunnitella kullekin tuotteelle valmiiksi erillinen vararatkaisu, jolla valmistus pystytään poikkeustilanteessa hoitamaan riittävällä varmuudella.

 

Me teimme sen! Mutta emme ole vielä tyytyväisiä

Melkoinen matka! Terästuotantomme muuttaminen vastuullisemmaksi vaati vuosien kovan työn. Vuonna 2022 saavutimme hiilineutraaliuden toiminnoissamme. Emme silti ole vieläkään tyytyväisiä – matkamme kohti hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita jatkuu.

Lue lisää matkastamme kohti hiilineutraaliutta