Component specific demands Shaft Gear Axel

Akselit

Akseli pyörii ja on alkeellisimmillaan pelkkä kannatin muille komponenteille, kuten laakereille, hammaspyörille ja -kehille sekä hihnapyörille. Osat kiinnitetään akselille kiilaurilla, kitkaliitoksella tai muilla vääntövoimaa välittävillä samankeskisillä ratkaisuilla. M-Steelin kaltaiset, lastuttavuudeltaan parannetut teräkset ovat hyvä ratkaisu silloin, kun koneistuskustannukset muodostavat merkittävän osan kokonaiskustannuksista. Monesti osa komponenteista, kuten laakerien kehät tai nokat, on integroitu akseliin, eli akselin ominaisuuksien tulee vastata komponenttien vaatimuksia. Erikoisakseleissa on pitkälle kehitettyjä komponentteja, kuten hammastuksia, ja näiden komponenttien ominaisuudet on otettava huomioon akselin materiaalia valittaessa. BQ-teräkset ovat hyvän väsymislujuutensa ansiosta erinomainen valinta erikoisakseleihin. Akselisovelluksiin sopiva Ovakon teräsvalikoima kattaa kaiken standarditeräksistä kaikkein suorituskykyisimpiin lajeihin. Kaikkia teräslajeja on saatavissa merkittävinä määrinä.

Korkeapainehydrauliikka

Korkealle sykkivälle paineelle altistuvissa hydraulisissa komponenteissa on tärkeää, että materiaalin väsymislujuus on yhtenäistä ja isotrooppista kauttaaltaan koko komponentissa. Korkea paine kohdistuu yleensä komponentin keskiosaan. Geometrisesti kriittisissä paikoissa ei saa olla haitallisia sulkeumia. Siinä mielessä IQ-teräkset sopivat täydellisesti näihin sovelluksiin, ja ne kehitettiinkin alun perin tähän tarkoitukseen.

Component specific demands Diesel Fuel Injector
Component specific demands Engine craftshank

Rakenneosat

Rakenneosiin kohdistuu tavallisesti aksiaalista kuormitusta, ja ne voivat altistua myös taivutus- tai vääntövoimille. Väsyttävä kuormitus on yleistä, mutta raskaimmin kuormitettujen jaksojen määrä ei yleensä ole kovin suuri. Nämä komponentit valmistetaan normaalisti takomalla, ja kuormien jakautuminen osaan on analysoitava huolellisesti karkenevuudeltaan oikean teräksen valitsemiseksi.

Lastuttavuus ja lämpökäsiteltävyys ovat tärkeitä materiaalin valinnassa huomioon otettavia tekijöitä. Ovakon koneenrakennusterästen valikoima kattaa kaiken standarditeräksistä kaikkein suorituskykyisimpiin lajeihin. Kaikkia teräslajeja on saatavissa merkittävinä määrinä.

 

Me teimme sen! Mutta emme ole vielä tyytyväisiä

Melkoinen matka! Terästuotantomme muuttaminen vastuullisemmaksi vaati vuosien kovan työn. Vuonna 2022 saavutimme hiilineutraaliuden toiminnoissamme. Emme silti ole vieläkään tyytyväisiä – matkamme kohti hiilidioksidipäästöttömiä tuotteita jatkuu.

Lue lisää matkastamme kohti hiilineutraaliutta