Hammaspyörät

Hammaspyörän hampaan kylkeen kohdistuu tyypillisesti suurta kosketuspainetta ja hampaan tyveen suuria taivutuskuormia. Kaikki sekä ulko- että sisähammastetut hammaspyörät välittävät vääntömomenttia joko suoraan hammaspyörän itsensä kautta tai akselin välityksellä. Hammaspyörien optimaalinen toimivuus vaatii sekä hammasgeometrialta, valmistusmenetelmältä että materiaaleilta yhtä korkeaa laatua. Kuonapuhdas teräs on erinomainen, kustannustehokas tapa kasvattaa tehoa suhteessa painoon ja pidentää järjestelmän käyttöikää. Vaativimpiin sovelluksiin sopii IQ-teräs, jonka avulla tehon suhdetta painoon voidaan kasvattaa merkittävästi. Toiminnan jatkuva parantaminen kannattaa aloittaa valitsemalla kustannustehokas BQ-teräs. Ovako tarjoaa hammaspyöräsovelluksiin kattavan teräsvalikoiman standarditeräksistä aina kaikkein suorituskykyisimpiin lajeihin. Kaikkia teräslajeja on saatavissa merkittävinä määrinä.

Components specific demands Gears
Component specific demands Shaft Gear Axel

Akselit

Akseli pyörii ja on alkeellisimmillaan pelkkä kannatin muille komponenteille, kuten laakereille, hammaspyörille ja -kehille sekä hihnapyörille. Osat kiinnitetään akselille kiilaurilla, kitkaliitoksella tai muilla vääntövoimaa välittävillä samankeskisillä ratkaisuilla. M-Steelin kaltaiset, lastuttavuudeltaan parannetut teräkset ovat hyvä ratkaisu silloin, kun koneistuskustannukset muodostavat merkittävän osan kokonaiskustannuksista. Monesti osa komponenteista, kuten laakerien kehät tai nokat, on integroitu akseliin, eli akselin ominaisuuksien tulee vastata komponenttien vaatimuksia. Erikoisakseleissa on pitkälle kehitettyjä komponentteja, kuten hammastuksia, ja näiden komponenttien ominaisuudet on otettava huomioon akselin materiaalia valittaessa. BQ-teräkset ovat hyvän väsymislujuutensa ansiosta erinomainen valinta erikoisakseleihin. Akselisovelluksiin sopiva Ovakon teräsvalikoima kattaa kaiken standarditeräksistä kaikkein suorituskykyisimpiin lajeihin. Kaikkia teräslajeja on saatavissa merkittävinä määrinä.

Korkeapainehydrauliikka

Korkealle sykkivälle paineelle altistuvissa hydraulisissa komponenteissa on tärkeää, että materiaalin väsymislujuus on yhtenäistä ja isotrooppista kauttaaltaan koko komponentissa. Korkea paine kohdistuu yleensä komponentin keskiosaan. Geometrisesti kriittisissä paikoissa ei saa olla haitallisia sulkeumia. Siinä mielessä IQ-teräkset sopivat täydellisesti näihin sovelluksiin, ja ne kehitettiinkin alun perin tähän tarkoitukseen.

Component specific demands Diesel Fuel Injector
Component specific demands Engine craftshank

Rakenneosat

Rakenneosiin kohdistuu tavallisesti aksiaalista kuormitusta, ja ne voivat altistua myös taivutus- tai vääntövoimille. Väsyttävä kuormitus on yleistä, mutta raskaimmin kuormitettujen jaksojen määrä ei yleensä ole kovin suuri. Nämä komponentit valmistetaan normaalisti takomalla, ja kuormien jakautuminen osaan on analysoitava huolellisesti karkenevuudeltaan oikean teräksen valitsemiseksi.

Lastuttavuus ja lämpökäsiteltävyys ovat tärkeitä materiaalin valinnassa huomioon otettavia tekijöitä. Ovakon koneenrakennusterästen valikoima kattaa kaiken standarditeräksistä kaikkein suorituskykyisimpiin lajeihin. Kaikkia teräslajeja on saatavissa merkittävinä määrinä.

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application