Vakiolaatuisia kuumavalssattuja pyörötankoja on saatavissa 14–160 mm:n halkaisijalla monina eri kokoina. Eri halkaisijoita on saatavissa 1 mm:n välein 75 mm:n halkaisijaan asti. Tätä isommissa dimensioissa halkaisijaväli on 5 mm. Pyörötankojen halkaisija- ja muototoleranssit ovat eurooppalaisen EN 10060 -standardin mukaisia. Valssaamoillamme on hyvät edellytykset täyttää myös tiukempia mittatarkkuusvaatimuksia, mukaan lukien standarditoleranssin puolittaminen.

Jollei toisin sovita, tankojen valmistuspituus on 6 000 mm. Vakiopituudesta voidaan poiketa tangon halkaisijasta, lämpökäsittelyistä ja saannon optimoinnista riippuen. Kymmenen prosenttia tangoista saa alittaa tilatun pituusvälin, kutenkin niin, että minipituus on 3 metriä. Mikäli tilauksen yhteydessä niin on sovittu, tangot voidaan toimittaa määrämittaan sahattuina.

Ympyrämäisyys mitataan maksimi- ja minimihalkaisijan välisestä erosta, joka saa olla korkeintaan kaksi kolmasosaa halkaisijatoleranssista. Suoruus määritetään tangon käyryyden maksimikorkeudesta, toisin sanoen mitataan suurin poikkeama suorasta linjasta. Normaali testauspituus on 1,0 metriä. Normaali suoruus on maksimissaan 2 mm/m.

Standardin sallima pintasäröjen syvyys on maksimissaan 1 prosentti halkaisijasta. Tilauksessa voidaan määritellä, että tangot tarkastetaan esimerkiksi magneettidispersio- tai magneettijauhetarkastuksella. Korkeintaan 80 mm:n halkaisijoilla saavutetaan pinnanlaatuluokka D ja korkeintaan 120 mm:n halkaisijoilla pinnanlaatuluokka C (EN 10221:n mukaisesti).

Informative image: Round bars

Ovakon pyörötankojen etuja

  • Erinomainen laatu, mittatarkkuus jopa puolet standarditoleransseista
  • Ihanteellisia taontaan ja koneistukseen
  • Laaja tankovalikoima, runsaasti eri kokoja

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application