Mikä on Young Professional Network?  

Young Professional Network on Ovakon oma verkosto alle 40-vuotiaille nuorille ammattilaisille. Verkosto lanseerattiin, koska havaittiin tarve tukea ja pitää kiinni nuorista lahjakkuuksistamme.  

Verkostosta keskusteltiin konsernin johtoryhmässä jo vuonna 2020, mutta sen edistäminen keskeytettiin tilapäisesti pandemian vuoksi ja jatkettiin vuonna 2022.  

Miksi verkosto on tarpeen?  

Huomasimme, että useat vastavalmistuneet päätyivät lähtemään yrityksestä osittain siksi, etteivät he olleet tietoisia omista kehitysmahdollisuuksistaan ja näkyvyydestään ja/tai heiltä puuttui vahva kuulumisen tunne. 

Oppiaksemme näistä näkemyksistä ja samanaikaisesti ehkäistäksemme tätä suuntausta, päätimme perustaa tämän verkoston edistämään yhteisöllisyyttä, lisäämään verkostoitumismahdollisuuksia ja luomaan ystävyyssuhteita osastojemme ja yksiköidemme välille. Tämä nähtiin erinomaisena mahdollisuutena esitellä nuoria lahjakkuuksiamme organisaatiossa ja oppia heiltä tavoitteena kehittää Ovakoa ja edetä yhdessä.  

Mikä on verkoston tarkoitus?  

Verkoston tarkoitus on osallistaa ja innostaa nykyisiä työntekijöitämme kehittämällä heidän taitojaan edelleen. Vahvistamalla kuulumisen tunnetta tavoittelemme positiivista työympäristöä, helpotamme työntekijöiden välistä ajatuksenvaihtoa ja oppimista sekä vahvistamme yhteisöämme entisestään.  

Miten verkosto toimii? 

Verkoston toiminta ei ole pelkkää verkostoitumista – ryhmä kokoustaa säännöllisesti ja osallistuu myös erilaisiin koulutustilaisuuksiin sekä pääsee vaihtamaan ajatuksiaan Ovakon ylimmän johdon kanssa. 

Kuinka kokoukset toteutetaan ja mitä aiheita käsitellään? 

Verkoston kokoukset järjestetään eri liiketoimintayksiköissämme ja ne kestävät kaksi päivää kerrallaan. Niihin sisältyy aktiviteetteja, kuten yritysvierailuja, esityksiä johtoryhmän jäseniltä ja keskusteluja eri aiheista, kuten Ovakon strategiasta ja johtamisesta, markkinoinnista & myynnistä, taloudesta sekä tuottavuudesta ja kulttuurista Ovakossa.

Jokaisella kokouksella on oma teemansa ja osallistujat valmistautuvat niihin käymällä keskusteluja pienemmissä ryhmissä ennen kokoontumista.  

Kuinka ehdokkaat valitaan ja kuinka kauan ohjelma kestää?  

Verkoston osallistujat valitaan paikallisjohdon ja henkilöstöhallinnon tekemien ehdotusten pohjalta. Osallistumisen kriteereihin kuuluvat alle 40 vuoden ikä, korkeakoulutausta ja tunnistettu potentiaali edetä yrityksessä tulevaisuudessa.

Ohjelma kestää 16 kuukautta. Parhaillaan käynnissä olevassa ohjelmassa meillä on 20 osallistujaa, joista 10 on naisia ja 10 miehiä. Keväällä 2024 alkavassa ohjelmassa on 21 uutta osallistujaa, joista 6 on naisia ja 15 miehiä.  

Loppujen lopuksi Ovakon Young Professional Network auttaa nuoria lahjakkuuksia kasvamaan ja työskentelemään yhdessä. Ryhmästä tulee vahva yhteisö, jossa eri taustoista tulevat ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan ja luoda uusia yhteyksiä.

Verkoston kehittyessä on selvää, että Ovako ei tue ainoastaan yksilöiden kehitystä, vaan samalla luo ystävällisen yhteisön, joka tekee positiivisen vaikutuksen koko organisaatioon. Kun katsomme tulevaisuuteen, tämän aloitteen luomat menestystarinat ovat innostavia ja osoittavat, kuinka paljon voi tapahtua, kun autamme nousevia tähtiä loistamaan! 

Young Professionals Network meet in Smedjebacken