Ovako 280 on kehittämämme suoraan varastosta saatavissa olevien ainesputkien valikoima, jossa erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja väsymislujuus yhdistyvät hyvään lastuttavuuteen, hitsattavuuteen ja kromausominaisuuksiin. Valikoiman menestyksen salaisuus on erinomainen kuonapuhtaus, sillä Ovako 280 -ainesputkien prosessireitti on sama kuin laakeriteräksillämme.

Ovako 280 on EN 10294 -standardiin perustuva mikroseostettu teräslaji. Tarkka kemiallisen koostumuksen hallinta varmistaa tasalaatuisen suorituskyvyn toimituserästä riippumatta. Näin työstökoneiden asetuksia ei tarvitse turhaan muutella ja valmistuksen tuottavuus paranee.

Monipuolisuus

Ovako 280 -ainesputket ovat suorituskykyisiä hyvin monenlaisissa olosuhteissa. Tyypillisiä sovelluksia ovat työstökoneet, hydraulisylinterit, ruiskuvalukoneet, painokoneiden telat, erilaiset holkit, vaihteisto-osat, kytkimet, sähkömoottoreiden akselit ja muut akselit.

Pystymme toimittamaan tarkasti toleroituja Ovako 280 -ainesputkia suoraan varastosta noin 250 eri kokona mitta-alueella 30–242,7 mm (ulkohalkaisija). Ainesputki on aikaa ja rahaa säästävä ratkaisu, joka vähentää tarpeettomia esikoneistuksia asiakkaan tuotannossa.

Informative image: Hollow bar

Lisää lujuutta ja vähemmän painoa

Ovako 280 -teräksen myötölujuus on 500 MPa, rakenneteräkselle varsin kunnioitettava luku. Lujuus antaa lisävarmuutta kriittisissä sovelluksissa, ja sen avulla voidaan myös keventää tuotteita ja säästää kustannuksia. Ovako 280 -ainesputkien korkea lujuus nimenomaan kuumavalssatussa tilassa voi myös antaa mahdollisuuksia korvata sillä kalliimpia nuorrutusteräksiä. Vielä korkeampaa lujuutta vaativiin sovelluksiin voimme toimittaa kylmävedettyjä Ovako 280 -ainesputkia.

Jos sovellus vaatii iskulujuutta, kuten isoille kuormille kylmissä olosuhteissa altistuvat koneenosat, suosittelemme Ovako 280 -ainesputkia normalisoidussa tilassa. 

Ovako 280 -ainesputkien edut

  • Monipuoliset ominaisuudet soveltuvat moniin eri käyttötarkoituksiin
  • Hyvä saatavuus – 250 varastomittaa
  • Hyvä lastuttavuus
  • Hyvä hitsattavuus
  • Soveltuu kromattavaksi
  • Parempi tuotantotalous
Informative image: Hollow bar

Hyvä mittapysyvyys

Erittäin korkeaa vetolujuutta ja kovuutta vaativiin sovelluksiin sopivat nuorrutetut tai hiiletyskarkaistut Ovako 280 -ainesputket Tarkasti hallittu kemiallinen koostumus ja hienon raekoon antava lämpökäsittely takaavat erittäin tasaisen karkenevuuden sekä pienet ja hyvin ennakoitavat mittapoikkeamat.

Lastuttavuus

Alhaisen happipitoisuuden ansiosta teräksessä on vain vähän tai ei lainkaan oksidisulkeumia, jotka yleensä lisäävät lastuavien terien kulumista. Tämä yhdessä Ovako 280:n hyvin hallitun rikkipitoisuuden kanssa antaa teräkselle hyvät lastuamisominaisuudet.

Hitsattavuus

Ovako 280 -ainesputkia voi tarkan hiiliekvivalentin hallinnan (keskiarvo 0,51) ja hienon raekoon antavan lämpökäsittelyn ansiosta yleensä hitsata ilman esikuumennusta. Myös hitsialueen haurasmurtumien riski on minimaalinen.

Kovakromaus

Ovako 280 -ainesputket soveltuvat erinomaisen kuonapuhtauden ansiosta ihanteellisesti kovakromaukseen.

Informative image: Hollow bar

 

Steel Navigator - Löydä oikea teräs sovellukseesi

Steel Navigator sisältää valikoiman hyödyllisiä työkaluja, kuten materiaalitiedot, koneistuslaskuri, lämpökäsittelyopas, männänvarren ennustaja ja paljon muuta.

Tutustu Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application