Turvallisuus on ykkösprioriteetti

Työntekijöiden turvallisuus on Ovakolle ensisijaisen tärkeä asia ja pitkän tähtäimen tavoitteemme on olla tapaturmaton ja ammattitauditon työpaikka. Omistautuneen ja systemaattisen turvallisuustyön myötä olemme parantaneet merkittävästi turvallisuustunnuslukujamme. Olemme ylpeitä, että poissaoloon johtaneiden tapaturmien (LTI) määrä on laskenut 93 % vuodesta 2015. LTI-tapaturmataajuutemme on 0.8 – se on yksi Euroopan parhaista. 

Meillä on koko konserninlaajuinen Safety at Work -ohjelma, jonka tarkoituksena on integroida työturvallisuus entistä vahvemmin osaksi päivittäistä toimintaa. Ottaaksemme seuraavan askeleen turvallisuuden saralla olemme julkaisseet turvallisuusstandardin ohjaamaan kaikkia esihenkilöitämme ja työntekijöitämme. Standardi pohjautuu Ovakon terveys- ja turvallisuuspolitiikkoihin ja painopisteisiin sekä lakeihin ja säädöksiin. Keskeistä on parantaa ja vahvistaa turvallisuuskulttuuriamme niin, että turvallisuus on läsnä kaikessa mitä teemme.

Ovako employees at production site

Monimuotoisuus ja sukupuolten tasavertaisuus

Ovakon tavoitteena on saada oikea osaaminen oikeaan paikkaan henkilöstöllä, joka peilaa ympäröivää yhteiskuntaamme. Kaikilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet, ja kaikenlaista syrjintää tai häirintää kohtaan on nollatoleranssi.

Ovako pyrkii jatkuvasti lisäämään naispuolisten työntekijöiden määrää. Tavoitteena on, että vähintään 25 % esimiesasemassa olevista henkilöistä on naisia ja koko henkilöstöstä vähintään 23 %. Vaadimme ulkopuolisia rekrtointifirmoja esittämään naisia potentiaalisiksi työntekijöiksi ja nostamalla naistyöntekijöitä viestinnän keskiöön. Sukupuolten välisen tasavertaisuuden lisäksi Ovako pyrkii muutoinkin aktiivisesti lisäämään henkilöstönsä monimuotoisuutta. 

Paikallisyhteisöjen tukeminen

Ovako on monella paikkakunnalla suurin työnantaja ja siten tärkeä osa paikallisyhteisöä, joten on tärkeää, että yhtiö on aktiivisesti mukana paikkakunnan kehittämisessä. Ovako on mukana toimintapaikkakuntiensa elämässä monin eri tavoin ja tekee tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi oppilaitosten kanssa, ja iso osa tarvitsemistamme palveluista, esimerkiksi kunnossapitotöistä, hankitaan paikallisilta toimittajilta ja urakoitsijoilta. Ovako on myös mukana paikallisissa yritysverkostoissa, tukee eri tavoin toimintapaikkakuntien urheiluseuroja ja muita järjestöjä ja tekee eri aloilla tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa.

Human rights icon

Ihmisoikeudet

Ovako on sitoutunut kunnioittamaan toiminnassaan kaikilta osin yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja edellyttää samaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Ovakon ihmisoikeusperiaatteet ja toimittajille asetetut vaatimukset on kirjattu toimittajaohjeisiin (Supplier Code of Conduct). Vaatimukset koskevat työntekijöiden tasavertaista kohtelua, syrjinnän ja häirinnän ehkäisemistä, markkinaehtoista palkkausta ja asianmukaisia työolosuhteita. Ovako tuomitsee kaikenlaisen pakko- ja lapsityön ja edellyttää myös yhteistyökumppaneitaan varmistamaan, ettei tämänkaltaisia väärinkäytöksiä esiinny.