Tiukempia vaatimuksia laadulle ja teknologialle

Asiakkaat tarvitsevat yhä useammin vaativia premium-tuotteita tai jatkojalosteita – tavanomainen vakiolaatu ei enää riitä. Myös tekniselle suorituskyvylle asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia.

Terästeollisuudelle on siksi yhä tärkeämpää pystyä toimittamaan vaativia räätälöityjä ratkaisuja, joista asiakas saa selkeää liiketoiminnallista hyötyä. Ovako valmistaa ja räätälöi asiakkaidensa toiminnallisiin tarpeisiin ylivoimaiset tuotteet, joilla on suuri lujuus. Tuotteita kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

 

 

Decorative image
80 %

maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi hiilijalanjälki

Fokuksessa kestävä kehitys ja kiertotalous

Ihmisten tietoisuus kestävän kehityksen välttämättömyydestä kasvaa jatkuvasti ja sen mukana vastuullisten tuotteiden kysyntä. Trendinä on kiertotalous: käytettyjä materiaaleja ei heitetä hukkaan, vaan ne kierrätetään. Teräs soveltuu erittäin hyvin kierrätettäväksi, sillä sen ominaisuudet pysyvät sulatuksesta toiseen yhtä hyvinä.

Ovako on yhtenä Pohjoismaiden suurimmista romuteräksen kierrättäjistä sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan toimitusketjun alusta loppuun. Olemme terästeollisuuden johtavia kestävän kehityksen pioneereja: Ovakon hiilipäästöt tuotettua terästonnia kohti, koko tuotantoketjun kaikki vaiheet huomioon otettuna, on puristettu minimaalisen pieniksi. Ovakon terästuotteiden hiilijalanjälki on merkittävästi maailmanlaajuista keskiarvoa pienempi.