Ökade krav på kvalitet och teknik

Kunderna kräver i allt större utsträckning premiumprodukter eller vidareförädlade produkter snarare än standardvarianter. Dessutom ökar kraven på teknisk prestanda.

Detta innebär att det blir allt viktigare för stålindustrin att kunna leverera avancerade, skräddarsydda lösningar som har en positiv inverkan på kundens verksamhet. Ovako tillverkar och erbjuder överlägsna produkter med hög hållfasthet och funktionalitet som vi skräddarsyr efter kundbehoven. Företaget arbetar kontinuerligt med produktutveckling för att möta kundefterfrågan.

Decorative image
80 %

lägre koldioxidavtryck än det globala genomsnittet

Fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi


Efterfrågan på hållbara produkter ökar i takt med ökad kundmedvetenhet. Trenden rör sig i riktning mot en mer cirkulär ekonomi, där använda material återvinns i ett kretslopp. Stål lämpar sig mycket väl för återvinning eftersom dess egenskaper förblir lika goda, oavsett hur många gånger det återvinns.

Ovako är en av Nordens största skrotåtervinnare och bedriver en ansvarsfull verksamhet genom hela leverantörskedjan. Företaget är ledande inom hållbarhet och minimering av koldioxidutsläpp per ton färdiga stålprodukter i stålindustrin när hela leverantörskedjan beaktas. Ovako ligger långt under det globala genomsnittet för stålprodukters koldioxidavtryck.