Seghärdning består av en värmebehandlingsprocess i två steg. Steg ett omfattar härdning, där stål austenitiseras till ungefär 900 °C och därefter snabbt kyls ner med vatten eller olja. Steg två består av anlöpning av materialet för att uppnå de önskade materialegenskaperna. Seghärdning åstadkommer en finkornig och homogen mikrostruktur. Seghärdat stål karakteriseras av hög hållfasthet och god formbarhet.

Produktkatalog

LADDA NED PDF