NiKrom™

För extrema miljöförhållanden erbjuder Ovako ett dubbelt lager av nickel och hårt krom som går under namnet NiKrom. Under NiKrom-processen beläggs stålstängerna och rören först med ett lager av korrosionsbeständigt nickel, följt av ett yttre lager av hårt krom. Kombinationen av de korrosionshämmande egenskaperna hos nickel och de gynnsamma ytegenskaperna hos krom ger ett stångmaterial som uppvisar utomordentlig korrosionsbeständighet, där funktionen måste kunna garanteras under långvarig användning eller långa förvaringsperioder.

Eftersom det mjukare, mer formbara och sprickfria nickellagret är stabilt över tid kommer nickellagret att kompensera fullständigt för den oundvikliga sprickbildningen i kromlagret när mekanisk belastning appliceras.

NiKrom används inom samtliga användningsområden med aggressiva atmosfärer, såsom gruvdrift, offshore- eller kemiska anläggningar, men även där stängerna är exponerade under längre tidsperioder, såsom i lyftanordningar, snöplogar eller skidliftsystem.

NiKrom 500, eller Socatri 1500 (USA), har ett nickellager på minst 30 µm och en garanti på att produkten kan motstå 500 timmar i sur saltspray (ISO 9227 AASS) eller 1 500 timmar i neutral saltspray (ISO 9227 NSS).

Genom ett separat avtal kan en nickelförkromad produkt med ett nickellager på 10 µm levereras – NiKrom 150. I detta fall lovar korrosionsgarantin att produkten kan motstå 150 timmar av exponering i sur saltspray (ISO 9227 AASS) eller 500 timmar i neutral saltspray (ISO 9227 NSS).

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet