Genom att använda varmvalsade specialprofilstänger som är skräddarsydda efter kundernas behov kan vi sänka produktionskostnaderna eftersom vissa tillverkningssteg kan elimineras. Vår förmåga att varmvalsa specialprofiler enligt behoven för ett specifikt användningsområde gör det möjligt för kunden att hoppa över flera steg i sin produktionsprocess. Ovako tillverkar både symmetriska och asymmetriska specialprofiler. Specialprofilerna valsas i bredder från 15 mm till 300 mm och tjocklek från 5 mm till 60 mm.

Med vår kompetens att producera varmvalsade specialprofilstänger som är anpassade efter kundens behov kan vi ofta erbjuda en lösning som leder till effektivare tillverkning och lägre produktionskostnader. Även grundläggande enkla profiler, som plattstänger med svetsavfasningar och rundade kanter, innebär ofta stora kostnadsbesparingar i jämförelse med maskinbearbetning eller gasskärning.

Steel special profiles

Fördelar med Ovakos specialprofiler

  • Tillverkningssteg kan elimineras, vilket sänker kostnaderna
  • Skräddarsydda efter kundens behov
  • Processteg för hög produktivitet såsom maskinbearbetning kan elimineras
  • Lägre kostnader för råmaterial på grund av lägre vikt
  • Ovako hjälper dig att utarbeta din unika profil
  • Profilstängerna kan förses med kundens logotyp eller annan information
  • Profilerna kan tillverkas från hela Ovakos stålsortiment

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application