Hos Ovako värdesätter vi att kontinuerligt förbättra vår prestationsförmåga – både i vårt dagliga arbete och för våra kunder. Vi har utvecklat tre kärnvärden för att definiera Ovakos anda och för att inspirera våra anställda i arbetet.

Ansvarsfull

Vi tar ansvar för våra uppgifter och för varandra. Vi agerar med respekt för vår omvärld.

Kunnig

Vi använder vår kunskap och samverkan för att erbjuda våra kunder bättre lösningar.

Nytänkande

Vi bidrar till utveckling och nya tankesätt.

Employees at production site
Ovako core values