Ovakos föregångare grundades för över 500 år sedan, när järnframställningen började i Hofors, efter att stål hade tillverkats i den regionen minst 1 500 år innan det. Detta följdes av Hällefors på 1600-talet, i Boxholm på 1700-talet och med stålvalsning i Smedjebacken 1856. Stålproduktionen i Imatra startade 1915.

Under 1900-talet har verksamheten lagts om ett flertal gånger på vägen till dagens privatägda Ovako.

SKF köpte Hofors Bruk år 1916 och Hellefors Bruk år 1958. Ett järnverk grundades i Imatra i Finland år 1935. Stålproduktionen växte och utvecklades på Imatra stålverk till följd av skadestånd efter kriget.

Efter andra världskriget rationaliserades stålindustrin världen över. Ny produktionsteknik och automation gjorde det möjligt att producera stål av högre kvalitet med ökad kapacitet och kostnadseffektivitet.

Från 1960 framåt började Ovakos föregångarbolag successivt att fokusera på specialstål i stället för handelsstål. Utvecklingen krävde investeringar i forskning, produktutveckling och kvalitetskontroll.

 

Stålverken i Smedjebacken, Hofors och Imatra blev betydande leverantörer av stål till fordons- och verkstadsindustrin. År 1969 slog de finska företagen Vuoksenniska Oy och Oy Fiskars Ab samman sina stålverksamheter i ett nytt bolag, Ovako, som Wärtsilä blev delägare i 1972.

År 1981 slogs Smedjebackens Walsverk och stålproduktionen inom Boxholms AB samman till i ett nytt bolag: Smedjebacken-Boxholm Stål AB. Företaget köptes år 1988 upp av Welbond (senare Fundia). Smedjebacken-Boxholm Stål fick namnet Fundia Steel och senare Fundia Special Bar AB. Fundia Steel köpte Hallstahammar AB för att möjliggöra vidareförädling av stänger. År 1986 grundades koncernen Ovako Steel genom en fusion av SKF Steel och Ovako.

Fundia köptes år 1991 av Rautaruukki Oy och Norsk Jern Holding A/S. År 1996 blev Fundia ett helägt dotterbolag till Rautaruukki Oy. År 1991 blev SKF ensam ägare av Ovako Steel, medan verksamheten i Imatra fortsatte som Imatra Steel.

 

I maj 2005 grundades Ovako genom sammanslagningen av Fundia, Ovako Steel och Imatra Steel. Företaget ägdes av Rautaruukki, SKF och Wärtsilä och kombinerade de tre företagens verksamhet för långa stålprodukter. Följande år såldes Ovako till Pampus Industrie Beteiligungen och de holländska investerargrupperna Hombergh Holdings BV och WP de Pundert Ventures BV. Pampus Stahlbeteiligungs övertog helt ägandet av Ovako år 2007. Pampus Stahlbeteiligungs ägdes av Werner Pampus med familj.

I september 2010 förvärvades Ovako av private equity-bolaget Triton.

I juni 2018 förvärvades Ovako av Nippon Steel Corporation, en global marknadsledare inom stålproduktion med världsledande teknik och tillverkningskapacitet.

Ovako är sedan mars 2019 ett dotterbolag till Sanyo Special Steel, en global marknads- och teknikledare inom kvalitativt specialstål, och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, en världsledande stålproducent.