Hur vi bidrar till SDG3

 • Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår säkerhetskultur och att skapa ännu säkrare arbetsmiljö genom den koncernövergripande säkerhetsstandarden.

Hur vi bidrar till SDG4

 • Löpande vidareutveckling av våra medarbetare.
 • Samarbete med lokala utbildningsanordnare på de orter vi verkar.

Hur vi bidrar till SDG5

 • Kontinuerligt arbete för att öka mångfald i kön, etnicitet, ålder etc. i vår verksamhet och chefsbefattningar.
informative image: environment
informative image: environment

Hur vi bidrar till SDG6

 • Återvinning av processvatten som används i produktionen.
 • Rening av utsläppt processvatten genom interna reningsverk.

Hur vi bidrar till SDG7

 • Produktion baserad på fossilfri el.
 • Överskottsvärme säljs till fjärrvärmeverk.
 • Vårt stål möjliggör lättare stålkomponenter, vilket ger mer
  energieffektiva slutprodukter.

Hur vi bidrar till SDG8

 • Vi följer kollektivavtal, främjar mänskliga rättigheter och en god arbetsmiljö.

Hur vi bidrar till SDG9

 • Genom forskning och utveckling bidrar Ovako till nya, mer hållbara produkter.
 • Med vårt nya vätgasinitiativ kommer vi att visa upp en möjlig infrastruktur för bränslecellsfordon.
informative image: environment
informative image: environment

Hur vi bidrar till SDG12

 • Vår produktion är baserad på 97 % återvunnet stålskrot.
 • Genom ständiga förbättringar minskar vi våra utsläpp till luft och vatten.
 • Våra tillverkningsprocesser tillhandahåller stålprodukter med ett minskat koldioxidavtryck.

 

Hur vi bidrar till SDG13

 • Koldioxidneutral production.
 • Våra produkter har få orenheter, vilket möjliggör tillverkning av mindre och lättare komponenter, vilket resulterar i klimatsmarta produkter.