Att välja förbearbetade komponenter är ofta en kostnadseffektiv lösning eftersom det eliminerar kundens egen lagerhållning, kapning och maskinbearbetning, och omvandlar fasta kostnader till rörliga. Ovako har omfattande resurser för tillverkning av förkomponenter i olika steg av maskinbearbetning.

Våra förkomponenter tillverkas med snäva toleranser, kombinerat med en hög och jämn kvalitetsnivå. Förkomponenter från stänger kan tillverkas av varmvalsade, skalsvarvade, slipade eller dragna stänger. Alla slututföranden är tillgängliga i många olika storlekar och stålsorter.

För att minska de globala koldioxidutsläppen krävs smartare produktlösningar och nytänkande på flera nivåer: öka prestandan per kilogram produktvikt, minska användningen av råmaterial och ersätta fossila energikällor med huvudsakligen fossilfri elektricitet. Läs mer om Ovakos väg mot koldioxidneutralitet

Pre-Components

Fördelar med Ovakos förkomponenter

  • Fasta kostnader bundna till maskineri omvandlas till rörliga kostnader
  • Kapitalbindningen i lager minskas
  • Skrymmande och tidskrävande hantering av långa produkter elimineras
  • Inga spån eller ändbitar att hantera
  • Transportkostnaderna minskas med upp till 2/3 jämfört med långa produkter
  • I rätt tid-avtal (JIT) för leveranser i enlighet med specifika behov

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application