Ovako strävar efter att på ett heltäckande sätt säkerställa att kunderna kan få det stål som behövs för deras unika projektkrav, när de behöver det. Vi är unikt utrustade för att hitta alternativa lösningar som är bäst lämpade för individuella specifikationer. Vår strävan efter att erbjuda ett brett utbud av värdehöjande tjänster som ger kunderna en fördel börjar innan vi ens har ingått i ett avtal och sträcker sig i vissa fall hela vägen till slutanvändningen av kundens produkt.

Ovako håller på att utarbeta en omfattande uppsättning integrerade och värdehöjande tjänster som fokuserar på kundernas behov. Dessa tjänster sträcker sig från nära samarbete för att uppfylla de unika tekniska kraven för kundens produkter till att erbjuda logistiktjänster med korta ledtider, onlinebeställning och mycket mer. Många av våra kunder vill prova nya idéer för att förbättra produktegenskaperna och vi kan erbjuda kunskap som gör din produkt bättre.


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev