Ovakos forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) är en koncernövergripande verksamhet. Detta sker även i nätverk som är specialiserade på ståltillverkning, metallbearbetning och produktegenskaper. Nätverken är organisationsövergripande inom och utanför Ovako och samlar medarbetare från olika geografiska och funktionella enheter med fokus på utveckling av material, produktionsprocesser och kundapplikationer.

För att optimera stålets fördelar och användningsområden tar Ovako om möjligt en aktiv roll i kundernas utvecklingsarbete. Ovako strävar ständigt efter att tillsammans med kunderna hitta nya tillämpningsområden för produkterna eller att utveckla nya produkter anpassade för våra kunders behov. Utvecklingsprojekten som görs tillsammans med kunderna ger också möjlighet att identifiera marknadens framtida behov och därigenom utveckla produkter som möter dessa.

Research and Development
Decorative image

Vår forskning och utveckling utförs i en trestegsprocess

  1. Ovako identifierar ett behov på marknaden, ofta i nära samarbete med en kund. Ett projekt på kort eller lång sikt inleds med fokus på slutproduktens egenskaper och applikationer.
  2. Utvecklingsprocessen inleds. Ovako använder olika testmetoder för att säkerställa att stålet får de önskade egenskaperna.
  3. Ett stål med bättre egenskaper är redo för marknaden. Egenskaperna kan till exempel vara högre renhet eller bättre mekaniska egenskaper. Under denna fas är det viktigt att utbilda kunder hur de kan använda stålet.

Ett exempel på vår FoU är Hybrid Steel® som lanserades 2017. Hybrid Steel är resultatet av en ny legeringsstrategi som används för att skapa ett stål med tre gånger så hög brottgräns som konventionellt stål vid högre temperaturer.

Den slutgiltiga anlöpningen utförs vid relativt låga temperaturer och väldigt låg distortion sker efter värmebehandlingen. Detta gör det möjligt för kunderna att sänka kostnaderna för produktionsstegen betydligt eller eliminera dem fullständigt. En komponent kan till exempel maskinbearbetas till sina slutgiltiga mått i ett mjukare tillstånd, följt av en enkel värmebehandlingsprocess för att uppnå full hållfasthet, vilket minskar komplexiteten och kostnaderna.

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application