Decorative image

Vår forskning och utveckling utförs i en trestegsprocess

  1. Ovako identifierar ett behov på marknaden, ofta i nära samarbete med en kund. Ett projekt på kort eller lång sikt inleds med fokus på slutproduktens egenskaper och applikationer.
  2. Utvecklingsprocessen inleds. Ovako använder olika testmetoder för att säkerställa att stålet får de önskade egenskaperna.
  3. Ett stål med bättre egenskaper är redo för marknaden. Egenskaperna kan till exempel vara högre renhet eller bättre mekaniska egenskaper. Under denna fas är det viktigt att utbilda kunder hur de kan använda stålet.

Ett exempel på vår FoU är Hybrid Steel® som lanserades 2017. Hybrid Steel är resultatet av en ny legeringsstrategi som används för att skapa ett stål med tre gånger så hög brottgräns som konventionellt stål vid högre temperaturer.

Den slutgiltiga anlöpningen utförs vid relativt låga temperaturer och väldigt låg distortion sker efter värmebehandlingen. Detta gör det möjligt för kunderna att sänka kostnaderna för produktionsstegen betydligt eller eliminera dem fullständigt. En komponent kan till exempel maskinbearbetas till sina slutgiltiga mått i ett mjukare tillstånd, följt av en enkel värmebehandlingsprocess för att uppnå full hållfasthet, vilket minskar komplexiteten och kostnaderna.

Ovako Product Catalog
Produktkatalogen

Ladda ner PDF

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet