Miljöaspekter har alltid varit en grundläggande del av Ovakos verksamhet och våra stålprodukter har ett koldioxidavtryck som är 80 % lägre än det globala genomsnittet. Under 2019 nådde vi vårt mellanmål att minska ”vagga-till-grinden” kolavtryck för färdiga varmvalsade stålprodukter med 30 % per ton.


Ovako differentierar sig på marknaden genom att endast använda stålskrot som insatsmaterial istället för järnmalm. Eftersom stål kan återvinnas oändligt många gånger utan att dess egenskaper försämras, kan Ovako tillverka stål med lägre klimatpåverkan utan att kompromissa med stålets kvalitet.


Vi har valt att dela upp vårt miljöarbete inom följande områden klimat, effektiva processer, klimatsmarta produkter, återvinningsbarhet & återvunnet innehåll och användning av kemiska ämnen.

Ovakos hållbarhetsrapporter och hållbarhetsmål.

Läs om våra aktuella tillståndsprocesser.

 

 

 

 

Ovako Sustainability Report 2020

Ladda ner PDF