Expertis

Få tillgång till erfarenheten och kunskapen i vårt globala nätverk av specialister på komponentstål. Ovakos omfattande tekniska support bygger på gedigen kunskap och erfarenhet av många olika användningsområden och produktionsmetoder. Detta gäller inte bara stålets egenskaper, utan även värmebehandling och bearbetning. Vi kan hjälpa kunderna att få ut så mycket som möjligt av sina stålprodukter och uppnå resultat av högsta kvalitet, med den bästa tillverkningsekonomin.

Vi har djup erfarenhet baserad på vårt världsledande produktsortiment och omfattande kunskaper om kundernas användningsområden. Hängivna team betjänar de flesta av våra industriella sektorer och har utvecklat en djup förståelse för våra kunder och deras tekniker.

Vårt FoU-nätverk är i främsta ledet när det gäller utveckling av komponentstål. Våra forskare har ett nära samarbete med våra sektorteam. Tack vare vår transparenta inställning till service befinner sig Ovako i främsta ledet när det gäller att hjälpa våra kunder att utveckla mindre och lättare komponenter med ännu högre nivåer av kostnadseffektivitet.

Ovako experience and knowledge
Steel material

Prototyper

Vi erbjuder specialiststöd för framställning av prototyper för att förkorta ledtiderna för komponenter och systemutvecklingsprojekt. Dessa projekt gynnas vanligtvis av korta ledtider och skräddarsydda prototypmaterial. Smide, stänger och maskinbearbetade förkomponenter är våra vanligaste prototypformat, men vi kan även leverera rörkomponenter som exempelvis precisionsämnen såväl som valsade ringar vid förfrågan. Ledtiderna varierar beroende på servicenivån som krävs och tillgängligheten i lager.

Materialundersökningar

Stålspecifikationer kan tillåta stora variationer när det gäller komponentprestanda, i synnerhet om de endast utgår från gamla etablerade standarder. I vår heltäckande materialanalystjänst ligger fokus huvudsakligen på att fastställa renhetsgrader för stålsorter. Målet är att minska ledtiden för utvecklingsprojekt och fastställa prestandanivåer för befintliga lösningar. I analysen anges det aktuella materialets prestandanivå samt rekommendationer om alternativa material som kan användas för att uppnå den önskade prestandanivån.

Vi kan också hantera nödsituationer, där kunderna har drabbats av oväntade fellägen. Våra utredare kan rapportera inom några dagar för att stödja grundorsaksanalys. Ledtiderna i nödsituationer varierar beroende på vår tillgängliga laboratoriekapacitet.

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application