Steel material

Prototyper

Vi erbjuder specialiststöd för framställning av prototyper för att förkorta ledtiderna för komponenter och systemutvecklingsprojekt. Dessa projekt gynnas vanligtvis av korta ledtider och skräddarsydda prototypmaterial. Smide, stänger och maskinbearbetade förkomponenter är våra vanligaste prototypformat, men vi kan även leverera rörkomponenter som exempelvis precisionsämnen såväl som valsade ringar vid förfrågan. Ledtiderna varierar beroende på servicenivån som krävs och tillgängligheten i lager.

Materialundersökningar

Stålspecifikationer kan tillåta stora variationer när det gäller komponentprestanda, i synnerhet om de endast utgår från gamla etablerade standarder. I vår heltäckande materialanalystjänst ligger fokus huvudsakligen på att fastställa renhetsgrader för stålsorter. Målet är att minska ledtiden för utvecklingsprojekt och fastställa prestandanivåer för befintliga lösningar. I analysen anges det aktuella materialets prestandanivå samt rekommendationer om alternativa material som kan användas för att uppnå den önskade prestandanivån.

Vi kan också hantera nödsituationer, där kunderna har drabbats av oväntade fellägen. Våra utredare kan rapportera inom några dagar för att stödja grundorsaksanalys. Ledtiderna i nödsituationer varierar beroende på vår tillgängliga laboratoriekapacitet.

Ovako Product Catalog
Produktkatalogen

Ladda ner PDF

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet