Utnyttja erfarenheten och kunskapen i vårt globala nätverk av specialister på komponentstål. Att tillverka stål är bara en del av vårt jobb. Lika viktigt är vårt samarbete med varje enskild kund för att hjälpa dem att uppfylla sina tekniska krav. Ovakos tekniska support bygger på gedigen kunskap och erfarenhet av många olika användningsområden och tillverkningsmetoder, inte bara vad gäller stålets egenskaper, utan även värmebehandling och bearbetning. Vi kan hjälpa kunderna att få ut så mycket som möjligt av sina utvalda Ovako-produkter och uppnå ett slutresultat av högsta kvalitet, med den bästa tillverkningsekonomin.

Vi på Ovako har djup erfarenhet från en världsledande produktportfölj och omfattande kunskaper om kundernas användningsområden. Med vårt nätverk av experter på komponentstål, har vi möjlighet att hjälpa kunder världen över med att hitta rätt stålsort för krävande användningsområden. Vi har global närvaro med lokal försäljning och service och vi är trygga i förvissningen om att vår välutbildade personal kan hjälpa kunder och samarbetspartners med stålanvändningsområden och industrilösningar. Vårt globala FoU-nätverk är i främsta ledet när det gäller utveckling av komponentstål.

Våra tjänster med fullständig insyn placerar Ovako i främsta ledet när det gäller att uppfylla industrikraven för mindre och lättare komponenter och kan hjälpa dig att uppnå ännu högre standard när det gäller kostnadseffektivitet. Våra produktionsanläggningar har traditioner från många århundraden av ståltillverkning. Genom åren har vi hjälpt många ledande industriföretag världen över att skapa unika högpresterande produkter baserade på vår utveckling av stål.