Steel Navigator är vår digitala plattform som hjälper designers och ingenjörer att välja rätt stål för användningsområdet. I vårt användarvänliga sökverktyg kan du söka efter hundratals olika Ovako-stålsorter.

Med de parametrar som är viktigast för kundernas användningsområde värderas stålsorterna i materialdatabladen. Resultatet av sökningen är en lista med stålsorter som uppfyller kraven i varierande grad, med det bästa alternativet först på listan.

Dessutom erbjuder materialdatabladen omfattande information om varje stålsort, inklusive kemiska och mekaniska egenskaper, men även relativa egenskaper som svetsbarhet och skärbarhet. Information om varje stålsort har samlats på ett produktblad som kan skrivas ut, distribueras eller sparas för senare bruk i funktionen Min lista som sparar sökningar och produktblad.

I Steel Navigator hittar kunderna även stödverktyg för ytterligare information om våra stålsorter. Heat Treatment Guide är ett mycket sofistikerat verktyg för att beräkna värmebehandlingseffekten för valfri stålsort. Användaren kan välja från hundratals fördefinierade sorter (både Ovakos egna och internationella standardsorter) eller välja en användardefinierad kemisk sammansättning. Guiden beräknar härdbarhet och anlöpningsrespons. Användaren kan enkelt jämföra hur olika stålsorter reagerar på värmebehandling. M-Steel® calculator bevisar hur mycket effektivare maskinbearbetningen blir när man använder M-Steel® från Ovako.

Utöver detta ingår en databas med våra tekniska dokument i Steel Navigator, så kallade "White papers", samt en ordlista och omvandlingstabeller, och mer innehåll har planerats framöver.

På Ovako vet vi precis hur många olika parametrar som definierar en stålsort. Steel Navigator gör det enkelt att hitta det bästa alternativet.