Steel Navigator är vår digitala plattform som hjälper designer och ingenjörer att välja rätt stål till sitt användningsområde. Det lättanvända filtreringssystemet gör det möjligt att söka igenom hundratals stålsorter från Ovako och bedöma dem utifrån de materialegenskaper som du själv anser vara viktigast.

Material Data Sheets

Modulen Material Data Sheets (MDS) är ett viktigt tillägg i vår digitala Steel Navigator. Med bara några musklick kan du söka igenom vår omfattande databas av stålsorter för att jämföra alternativen och välja ut det bästa stålet för ditt specifika användningsområde.

MDS är designad av våra stålexperter för att ge dig fullständig flexibilitet när det gäller sättet du söker på, och dess funktionalitet utgår från sammanställning av en kandidatlista av potentiella stålsorter. Du kan söka efter en stålsort enligt dess numreringssystem (WNr), standard- eller stålsortsnummer. Du kan även ange stålsammansättningen direkt eller ange vilken svetsbarhet och härdbarhet du behöver.

Fördelar med Steel Navigator

  • Du kan söka efter materialdatablad (MDS) för hundratals Ovako-stålsorter med hjälp av ett filtreringssystem baserat på de parametrar som är mest relevanta för ditt användningsområde.
  • Applicera M-Steel-behandlingen på valfri stålsort. En speciell behandling används för att modifiera de icke-metalliska inneslutningarna samt noggrant reglera nivåerna av kalcium, syre och svavel.
  • Syftet med Ovakos värmebehandlingsguide är att hjälpa dig att förstå hur olika legeringsämnen påverkar stålets hårdhet efter seghärdning.
  • Piston Rod Predictor har utvecklats för att hjälpa dig att jämföra hur olika stålsorter i kolvar motstår buckling.

Lämpliga sökträffar kan läggas till i en lista, som i sin tur kan förfinas ytterligare genom ett filtreringssystem baserat på de parametrar som är mest relevanta för dina behov. Slutresultatet är en rangordnad lista över stålsorter som utgör de bästa sökträffarna, där det alternativ som bäst stämmer överens med sökkriterierna visas högst upp. En ytterligare fördel med MDS-modulen är att den erbjuder omfattande information om varje stålsort, inklusive kemiska och mekaniska egenskaper samt viktiga faktorer såsom svetsbarhet och skärbarhet. Modulen ger också länkar till ytterligare information som är användbar för varje stålsort, till exempel vårt växande utbud av tekniska rapporter.


Detaljerad information om varje stålsort har samlats på ett produktblad som kan skrivas ut direkt eller sparas för senare användning i funktionen ”Min lista”.

Heat Treatment Guide

Ovako har skapat en Heat Treatment Guide online för att hjälpa mekanikutvecklare att bedöma mekaniska egenskaper efter seghärdning hos valfri stålsort som innehåller de 13 vanligaste legeringsämnena. Detta verktyg gör det möjligt att jämföra värmebehandlings- och anlöpningsprestanda för tusentals stållegeringar utan några omfattande skrivbordsundersökningar, beräkningar eller tester.

Ovako tillverkar cirka 500–600 stålsorter som finns tillgängliga som standardsorter, men det finns många fler specialiserade stålsorter på marknaden. Antalet möjliga stålsorter är nästan oändligt, eftersom stålets egenskaper varierar beroende på legeringsämnena och deras mängder.

Kunskap om härdbarhet är ytterst viktigt vid design av system och komponenter såsom lager, kraftöverföringssystem och många andra mekaniska komponenter.

Hårdhet är en mekanisk egenskap som definieras som förmågan att motstå plastisk deformation. Stål kan ha varierande hårdhet baserat på strukturen som bildas genom släckning och beroende på blandningen och mängden legeringsämnen i stålet. Ingenjörer kan finjustera den slutgiltiga hårdheten genom noggrann styrning av värmebehandlingsprocessen, specifikt kylningshastigheten och temperaturen. Detta resultat är den optimala kombinationen av seghet och hårdhet.

Val av rätt stålsort och optimering genom värmebehandling och anlöpning kan ha en stor påverkan på en komponents prestanda och livslängd. Därför är värmebehandlingsguiden ett viktigt verktyg för maskiningenjörer som behöver ett enkelt sätt att fastställa de egenskaper som de utvalda materialen kommer att ha efter seghärdning.

Så använder du värmebehandlingsguiden

  • När du hämtar sidan ser du ett enkelt gränssnitt med en rullgardinsmeny och fält för 13 legeringsämnen. Ett bra sätt att komma igång är att välja en av cirka 1 000 standardsorter från Ovako eller internationella stålsorter. Då fylls procentandelen innehåll av 13 legeringsämnen i automatiskt, som du kan behålla eller ändra.
  • Därefter kan du lägga till en eller fler rader. På så sätt kan du jämföra flera olika sorter och utforska de små skillnaderna i härdbarhet som uppkommer till följd av variationer i mängden legeringsämnen.
  • När du är klar klickar du på knappen för att jämföra, så skapar verktygets neurala nätverk en uppsättning grafer. I de första två graferna visas värden för hårdhet och brottgräns med varierande anlöpningstemperaturer.
  • I de följande två graferna visas data för härdbarhet uttryckt som hårdhet som en funktion av kylningshastighet, fastställd via Jominy-provning, en standardmetod för jämförelse av hårdhet. I ytterligare tre grafer visas hårdheten i mitten av en stång vid släckning med vatten, olja och luft.
  • Slutligen visas CCT-diagram (Continuous Cooling Transformation) för att visa omvandlingen mellan stålfaser då legeringarna kyls med olika hastigheter.

Ett neuralt nätverk används för att modellera vissa stålsorters prestanda. Deras härdbarhet vid värmebehandling och anlöpning är väldokumenterad. Tack vare omfattande laboratorietester finns det stora mängder data om välkända stålsorters egenskaper.

Ingenjörer kan göra en uppskattning av prestandan hos andra, mindre väldokumenterade stålsorter genom att interpolera utifrån de närmaste kända datamängderna. Detta är dock tidsödande och mödosamt.

För att lösa detta problem är Ovakos guide baserad på ett neuralt nätverk som automatiskt interpolerar härdbarheten och segheten hos nästan alla legeringar. Nätverket utvecklades med en datamängd som inkluderar alla kända data om värmebehandling och anlöpning av stål. Det integrerar sammanlagt omkring 100 000 datapunkter för härdbarhet och mer än 10 000 för anlöpning.

Detta tillvägagångssätt ger mekanikutvecklare den bästa möjliga utgångspunkten för att jämföra och kontrastera olika legeringars egenskaper.

M-Steel Calculator

För att optimera maskinbearbetningen utvecklade Ovako M-Steel-konceptet och har ett nära samarbete med kunderna för att ge råd om skärdata och val av verktyg. Som stöd genomförs maskinbearbetningstester för att säkerställa att materialsorten och måttegenskaperna som väljs är de allra bäst lämpade för användningsområdet.

Vi har nu tagit denna tjänst till nästa nivå med M-Steel Calculator, baserat på Ovakos Steel Navigator-plattform. Detta digitala verktyg vägleder dig för att hitta rätt maskininställningar baserat på de stålegenskaper du vill ha och de skärverktyg som du planerar att använda.

För att använda M-Steel Calculator går du till webbplatsen för M-Steel-kalkylatorn och anger de relevanta uppgifterna för ditt skärverktyg och arbetsstyckets material. Som du kan se i illustrationen visas specifika uppgifter om maskinkraft, spånström och förväntad ytkvalitet. M-Steel Calculator kommer också att ange en jämförelse mellan dessa parametrar när M-Steel och ett konventionellt stål används. Detta möjliggör vanligtvis besparingar på upp till 30–40 % av produktionskostnaderna utan att den förbättrade maskinbearbetningskvaliteten går förlorad.

Piston rod

Piston Rod Predictor

Vi har skapat ett unikt onlineverktyg, Piston Rod Predictor, för att jämföra olika stålsorters motstånd mot buckling när de används i kolvstänger. Fokus ligger på buckling eftersom det är viktigt att ta hänsyn till vid design av hydraulcylindrar, i synnerhet när det gäller enkelverkande tryckcylindrar.

Buckling är en plötslig, stor, instabil lateral böjning kopplad till en liten ökning i axial kompressiv belastning över en kritisk nivå – bucklingslasten. Den påfrestning som motsvarar bucklingslasten kan vara mycket mindre än sträckgränsen för materialet som användes för att tillverka stången.

Om buckling inträffar leder det till instabilitet som får kolvstången att kollapsa. Buckling anses därför vara ett mycket farligt felsätt som kan ge upphov till allvarliga olyckor.

Stål med högre hållfasthet ger bättre motstånd mot buckling. Detta gör det möjligt att minska storleken på kolvstängerna, vilket i sin tur minskar både vikten och kostnaderna. Ovako tillverkar flera olika hårdförkromade eller nickelförkromade stänger och rör som är redo att användas – under namnet Cromax® – och de är specifikt utvecklade för hydraulcylindrar. Med Piston Rod Predictor kan du jämföra våra Cromax-stålsorter med de vanligaste standardsorterna. Om sorten som du vill jämföra inte finns listad kan du ändå ange de relevanta mekaniska egenskaperna manuellt.

Piston Rod Predictor kan användas på två sätt. Du kan välja att ange en befintlig stångdiameter för att beräkna vilken diameter som skulle krävas för att uppnå samma säkerhetsfaktor med en alternativ stålsort, eller så kan du behålla samma diameter och i stället bedöma hur ett hållfastare stål som är specifikt avsett för kolvstänger kan användas för att öka den beräknade dimensionerade lasten.

Alternativt kan du använda din maximala last och önskade säkerhetsfaktor för att beräkna den minsta stångdiametern för olika stålsorter.

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application