Steel Navigator

Steel Navigator är vår digitala plattform som hjälper designer och ingenjörer att välja rätt stål till sitt användningsområde. Här finns sådana funktioner som Materialdatablad, M-Steel Calculator, Värmebehandlingsguide och Piston Rod Predictor.

OvaTrack

OvaTrack är vårt onlineverktyg för orderspårning, återbeställning och certifikat. I OvaTrack finns automatiska e-postaviseringar för avvikelser. Systemet ger även uppdaterad information om produktionsscheman, leveranser till utvalda destinationer och lagerinnehåll.

Du kan ladda ned sådana dokument som inspektionsrapporter/certifikat, orderbekräftelser, fraktanvisning och fakturor. Data kan exporteras för behandling. Med ett OvaTrack-konto får kunderna dagliga uppdateringar, s.k. personlig informationsservice. Denna tjänst gör det möjligt att prenumerera på orderrelaterade meddelanden, såsom produktions-, leverans- och faktureringsstatus. 

EDI

För integrerad logistik kan vi även erbjuda EDI-länkar direkt till vårt planeringssystem, och vi arbetar med våra kunders egna integrerade elektroniska verktyg i varje skede från beställning till leverans.

Tillägg

Vi ger åtkomst online till våra system för skrot-, legerings- och klimattillägg. Skrot- och legeringstillägg tillförs för att justera stålpriserna så att man kan ta hänsyn till kostnadsvariationer för skrot och legeringsämnen. Klimattillägget bidrar till att finansiera de investeringar vi behöver för att uppnå noll koldioxidutsläpp. Tilläggen ger stabilitet när långsiktiga prisöverenskommelser förhandlas, vilket gagnar både kunder och leverantörer. För transparensens skull visar vi även effekten för varje legeringsämne samt historikdata.

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application