Ökad hållfasthet för lättare vikt

Ovako 280 har en sträckgräns på 500 MPa, vilket är imponerande för konstruktionsstål. Detta ger ytterligare säkerhet inom kritiska användningsområden och kan även användas till vikt- och kostnadsbesparingar. Eftersom Ovako 280 får sin höga hållfasthet genom varmvalsning kan den ersätta betydligt dyrare seghärdade stål. För användningsområden där ännu högre hållfasthet behövs kan vi leverera Ovako 280 kalldragen.

För användningsområden där det behövs slaghållfasthet, till exempel komponenter som utsätts för hög påfrestning vid låga temperaturer, rekommenderar vi Ovako 280 i dess normaliserade tillstånd. 

Fördelar med Ovako 280

  • mångsidiga egenskaper som lämpar sig för många användningsområden
  • tillgänglighet – 250 storlekar i lager
  • god skärbarhet
  • god svetsbarhet
  • lämplig för förkromning
  • bättre produktionsekonomi
Informative image: Hollow bar

Måttstabilitet

För användningsområden där det krävs extra hög draghållfasthet och hårdhet är Ovako 280 lämplig för seghärdning eller sätthärdning. Dess noga kontrollerade kemiska sammansättning och finkornsbehandling säkerställer att härdningen är extremt konsekvent, med små och förutsägbara måttändringar.

Skärbarhet

Den låga syrenivån leder till få eller inga hårda oxidinneslutningar. Sådana inneslutningar brukar slita på skärverktygen. Detta kombinerat med Ovako 280:s kontrollerade svavelhalt ger ett stål med goda egenskaper för maskinbearbetning.

Svetsbarhet

Noggrann kontroll av kolekvivalenten (0,51 i genomsnitt) och finkornsbehandling innebär att Ovako 280 vanligtvis kan svetsas utan förvärmning, samtidigt som risken för sprödbrott i svetsområdet minimeras.

Hårdförkromning

Eftersom Ovako 280 är mycket rent passar det utmärkt till hårdförkromning.

Informative image: Hollow bar

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet