Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Det är därför våra medarbetare och deras säkerhet är högsta prioritet för oss på Ovako.

Vi arbetar systematiskt för att förbättra våra arbetsförhållanden genom att göra våra maskiner säkrare, utföra säkerhetsinspektioner och att säkerställa att riskbedömningar utförs vid alla förändringar i vår verksamhet.

Antalet olyckor med frånvaro har mer än halverats sedan 2015 och vår långsiktiga målsättning är att eliminera olyckor fullständigt.

Ovako vill att alla anställda ska vara friska. Vi arbetar proaktivt för att identifiera tecken på sjukdom i ett tidigt skede och för att hjälpa våra anställda med individanpassade lösningar. Ovako genomför lokala hälsoinsatser på alla våra arbetsplatser, med fokus på ledarskap, hälsoinspiration, friskvårdsbidrag, träningsmöjligheter och ekonomiskt stöd för rekreationsverksamhet.

Mål

Säkerhet är vår högsta prioritet och vår långsiktiga målsättning är att eliminera olyckor fullständigt.

 

 

Lediga tjänster

Sverige, Med fördel i Smedjebacken eller Boxholm. Alternativt i Hällefors, Hofors eller Örebro.
Application Manager till Ovako
Sverige, Med fördel i Boxholm eller Smedjebacken. Alternativt i Hällefors, Hofors eller Örebro.
Application Manager till Ovako
Sverige, Med fördel i Boxholm eller Smedjebacken. Alternativt i Hällefors, Hofors eller Örebro.
Application Manager till Ovako

Vacancies