Vi arbetar systematiskt för att förbättra våra arbetsförhållanden genom att göra våra maskiner säkrare, utföra säkerhetsinspektioner och att säkerställa att riskbedömningar utförs vid alla förändringar i vår verksamhet.

Antalet olyckor med frånvaro har minskat med närmare 90 % sedan 2015 och vår långsiktiga målsättning är att eliminera olyckor fullständigt.

Ovako vill att alla anställda ska vara friska. Vi arbetar proaktivt för att identifiera tecken på sjukdom i ett tidigt skede och för att hjälpa våra anställda med individanpassade lösningar. Ovako genomför lokala hälsoinsatser på alla våra arbetsplatser, med fokus på ledarskap, hälsoinspiration, friskvårdsbidrag, träningsmöjligheter och ekonomiskt stöd för rekreationsverksamhet.

Mål

Säkerhet är vår högsta prioritet och vår långsiktiga målsättning är att eliminera olyckor fullständigt.