Informative image: cromax steel bar

För att maximera värdet av vårt erbjudande uppmuntrar vi våra kunder att tänka igenom varje design i tre enkla steg:

Steg 1 – Vilka material bör vi använda för att minimera kostnaden för stången?

Tumregeln är att använda material med det lägsta priset per MPa-sträckgräns och ändå uppfylla tillverknings- och säkerhetsparametrarna.

Steg 2 – Vilken yta kommer att garantera problemfri drift för minsta möjliga kostnad?

Fastställ först kraven för stången på fältet med beaktande av exponeringstid, kompressiv belastning, frätande miljöer och risk för stötskador. Kontrollera sedan om ytterligare inledande korrosionsskydd behövs för lager- och transportbehov. För det tredje, välj den processkombination som ger de lägsta kostnaderna.

Steg 3 – Vilken servicenivå minimerar kostnader, kapital och risker bäst?

Utgå från ledtidskraven för cylindertillverkningsprocessen för en specifik anläggning för att fastställa det idealiska logistik- och leveransformatet. Helst ska det finnas en oberoende alternativ tillverkningsrutt för varje produkt för att ge trygghet i leveransberedskap.

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet