Kugghjul

Kugghjul utsätts typiskt sett för högt kontakttryck i kuggflanken och hög böjspänning i kuggroten.  Alla kugghjul, oavsett om de är ut- eller invändiga, överför vridmoment via själva kuggarna eller till axeln som kugghjulet är monterat på. För att optimera kugghjulets prestanda ska kombinationen av geometri, tillverkning och material hålla samma nivå. Rent stål är ett utmärkt kostnadseffektivt sätt att öka effekttätheten och förlänga systemets livslängd. För de mest krävande användningsområdena är IQ-stål det självklara alternativet, som kan förändra effekttätheten i ett system radikalt. För en kostnadseffektiv lösning med kontinuerliga förbättringar ska du börja med BQ-stål. I Ovakos sortiment av kugghjulsstål ingår allt från standardstål till högpresterande stålsorter, som alla produceras genom högvolymtillverkning.

Components specific demands Gears
Component specific demands Shaft Gear Axel

Axlar

En axel roterar och är i sin mest primitiva design bara en bärare av andra komponenter, såsom lager, kugghjul, remskivor och lober. Kopplingen mellan dessa komponenter sker genom splines, greppassning eller andra vridmomentöverförande och koncentriska lösningar. För axlar där maskinbearbetning är en stor del av den totala kostnaden är stålsorter med förbättrad skärbarhet, såsom M-stål, en bra lösning. Det är inte ovanligt att delar av dessa komponenter finns integrerade i axeln, exempelvis lagerbanor eller kamlober, varför axelns egenskaper måste uppfylla de krav som komponenterna ställer. I mycket utarbetade axlar ingår avancerade komponenter, såsom kugghjul, och egenskaperna hos sådana komponenter måste beaktas vid valet av axelmaterial. BQ-stål är ett utmärkt val för höggradigt utarbetade axlar tack vare den ökade utmattningshållfastheten. I Ovakos sortiment av axelstål ingår allt från standardstål till högpresterande stålsorter, som alla produceras genom högvolymtillverkning.

Högtryckshydraulik

För pulserande högtrycksdetaljer i hydrauliska komponenter är det mycket viktigt att materialets utmattningshållfasthet är homogen och isotrop i hela komponenten. Det är vanligt att det höga trycket koncentreras i mitten av komponenten. Inga skadliga inneslutningar bör finnas på platser som är geometriskt kritiska. I den bemärkelsen är IQ-stål perfekt lämpat för dessa användningsområden, och stålsorterna är ursprungligen framtagna för detta syfte.

Component specific demands Diesel Fuel Injector
Component specific demands Engine craftshank

Strukturella komponenter

En strukturell komponent har oftast en axialbelastning och kan även utsättas för böjning eller vridning. Utmattningsbelastningar är vanliga, men antalet cykler vid hög belastning är i allmänhet inte extremt. Dessa komponenter är vanligtvis smidda, och spänningsfördelningen inom komponenten behöver analyseras noga så att stålet som används har rätt härdbarhet.

Maskinbearbetningsegenskaper och värmebehandlingsprestanda är viktiga faktorer att ta hänsyn till när materialet väljs. I Ovakos sortiment av komponentstål ingår allt från standardstål till högpresterande stålsorter, som alla produceras genom högvolymtillverkning.

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application