Ringarna kan även värmebehandlas före leverans med flera olika slututföranden som exempelvis

  • Normaliserad
  • Mjukglödgad
  • Avspänningsglödgad
  • Isotermiskt glödgad
  • Seghärdad

Fördelar med Ovakos valsade och smidda ringar

  • Tillförlitlig kvalitet från parti till parti
  • Förmågan att tillverka profilerade ringar som ligger nära den slutgiltiga formen för kundens slutprodukt leder till effektivare produktion och kostnadsbesparingar
  • Maskinbearbetade ringar med snäva toleranser och jämn kvalitetsnivå gör produktionen snabbare och skär ner på kostnaderna genom att göra det möjligt för kunderna att fokusera på slutbehandling och/eller montering

Ringar som uppfyller industrins behov

Största delen av vår produktion konsumeras av kullagerindustrin, men en betydande del levereras även till kunder inom andra industrisegment, såsom tunga fordon, bilindustrin och tillverkningsindustrin för maskinverktyg. Måtten sträcker sig mellan Ø 170 till 4 000 mm och viktintervallet är 7 till 5 000 kg. Smidda ringar kan även levereras med en vikt på upp till 3 400 kg.

Ringar med mindre bredder än vad som anges i ringverkets tekniska data kan ofta valsas i multipler och delas. Ovako har en maskinpark för detta ändamål och har utvidgat sin kapningskapacitet med ytterligare toppmodern kapningsteknologi och en förpackningsrobot.Ovako Product Catalog
Produktkatalogen

Ladda ner PDF

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet