Ovako har produktionsanläggningar på nio orter. Verksamheten är indelad i tre produktionsflöden – Hofors & Hällefors, Smedjebacken & Boxholm och Imatra.

Våra produktionsflöden resulterar i ett brett kunderbjudande och ger oss möjlighet att erbjuda våra  kunder inom olika industrier lösningar för många olika behov. Ovako tillverkar dessutom hårdkromade produkter under varumärkena Cromax och NiKrom.

Production site image
Informative image: Ovako production site

Boxholm

Stål har tillverkats och maskinbearbetats sedan mitten av 1700-talet på denna vackra plats bredvid Svartån där Ovakos produktionsanläggning nu ligger. Dagens moderna verksamhet utgör en del av affärsenheten SmeBox, som inkluderar valsverken och bearbetningsanläggningarna i Boxholm och Ovakos stålverk i Smedjebacken. Stålverket levererar stål dagligen till Boxholm.

Läs mer om Ovako i Boxholm

Hallstahammar

Sedan 1909 har stångstål vidareförädlats i Hallstahammarverket. Idag fungerar fabriken som nav i produktionen av Cromaxprodukter med skalsvarvning, slipning, ythärdning och hårdförkromning av stänger från de övriga Ovakoverken. Ovako Cromax är både pionjär och teknisk ledare inom kromade stänger med fokus på kolvstångsapplikationer för hydraulcylindrar.
Hallstahammar med sitt centrala läge och transportvägar är tätt förknippad med den svenska stålindustrins framväxt. Trångfors smedja norr om Hallstahammar anlades 1628 och kommunen har fått sitt namn från Hallsta kopparhammare som togs i bruk år 1638.

Läs mer om Ovako i Hallstahammar

Ovako production site Hallstahammar
Informative image: Ovako production site

Hofors

Ovakos stålverk i Hofors har sina rötter i mitten av 1500-talet och är idag företagets nav  med produktion i såväl stål- och valsverk som rör- och ringverk.

Eftersom efterfrågan på stålkomponenter med hög prestanda har ökat – de måste kunna hantera högre belastning under allt längre perioder – har Ovakos rena stål utvecklats för att uppfylla dessa hårdare krav.  Genom att förhindra utmattningsfrakturer och förlänga livslängden för komponenterna, hjälper Ovakos stål kunder inom allt från bil- och oljebranscherna till gas- och vindkraftsektorerna att skapa lättare, starkare, effektivare och kompaktare komponenter.

Läs mer om Ovako i Hofors

Hällefors

I Örebro kommun, i det historiska Bergslagen, ligger Hällefors och en av Ovakos produktionsenheter för tillverkning och bearbetning av stålprodukter. Tillverkningen omfattar ämnesbehanding och ett mediumvalsverk med en stånghall. Stålet bearbetas sedan med värmebehandling, varvning, slipning, dragning och kapning.

Ovako Hällefors kunder är främst från bil-, gruv- och energisektorerna och andra tillverkningsindustrier. Företagets högteknologiska stål används till för komponenter för lager, dieselmotorer och andra specialprodukter.

IQ-Steel® och BQ- Steel® är två av de mest kända stålsorterna som tillverkas i Hällefors. De utmärkta egenskaperna hos dessa rena stålsorter gör det möjligt att skapa smarta nya produkter och tillförlitliga komponenter som klarar hög belastning.

Läs mer om Ovako i Hällefors

Informative image: Ovako production site
Informative image: Ovako production site

Imatra

Bredvid den vackra sjön Saimen och älven Vuoksen i sydöstra Finland ligger staden Imatra.  På Ovakos anläggning arbetar omkring 600 personer, ofta tillsammans med våra kunder, för att skapa innovativa lösningar som bidrar till att bygga en bättre framtid. Vi utvecklar och tillverkar bland annat innovativt högteknologiskt stål för krävande applikationer inom fordons- och verkstadsindustrin.

Vårt stål används av världsledande kunder inom flera områden, däribland transmissions- och transformatorutrustning, axlar, kugghjul, vevaxlar, fjädrar, kullager, bultar och gruvverktyg. Vårt stål gör slutprodukterna starkare, mera responsiva och slitstarka. Imatras mest kända produkt är M-Steel® som har utvecklats för kostnadsbesparingar och förbättrad produktivitet i kundens process.

Läs mer om Ovako i Imatra

Smedjebacken

Smedjebacken har en lång och stolt tradition inom järnhantering. Så tidigt som 1631 byggdes en gruvsmedja på samma plats i Smedjebacken där Ovako idag har ett stålverk och ett mediumvalsverk. 

Anläggningarna i Smedjebacken och Boxholm bildar tillsammans affärsenheten SmeBox som är Ovakos mångsidigaste enhet. Enhetens kunder återfinns i omkring tio segment; från jordbruks- och järnvägssektorn till bilindustrin. Mycket av produktionen består av stål med hög slitstyrka, fjäderstål och mikrolegerat stål.

Läs mer om Ovako i Smedjebacken

Ovako production site Smedjebacken
Ovako production site Molinella

Molinella

Ovako Molinella tillverkar induktionshärdade och hårdförkromade stänger för hydraulcylindrar. Molinella ligger precis utanför Bologna.

Ovako har haft verksamhet på sin nuvarande plats i Molinella i 11 år. Enheten har lång erfarenhet av att erbjuda kvalitet och robusta produkter som tack vare sina tekniska egenskaper anses vara marknadsledare. De viktigaste produkterna som tillverkas för närvarande är induktionshärdade och hårdförkromade stänger för hydraulcylindrar.

Läs mer om Ovako i Molinella

Redon

Ovako Redon är en enhet inom Cromax-divisionen. Enheten specialiserar sig på nickelförkromade stänger och rör för användning inom krävande hydrauliska användningsområden i frätande miljöer.

Ovako Redons specialitet är nickelförkromade stänger. Dessa säljs under märkena Nikrom och Ni-Cromax i Europa och under märket Socatri i Nordamerika.

Läs mer om Ovako i Redon

Ovako production site Redon