Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål som exporteras och säljs globalt. Vi är sedan mars 2019 ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, en världsledande stålproducent.

Vi har ett brett och innovativt kunderbjudande som möjliggör lösningar för våra kunder inom ett brett spektrum av branscher och avancerade användningsområden. Våra kunder är vanligtvis ledande premiumtillverkare inom deras segment, vilket ställer höga krav på egenskaperna i vårt stål.

Vi baserar vår produktion på återvunnet stålskrot vilket bidrar till att våra koldioxidutsläpp är 80 % lägre än det globala genomsnittet för företag som tillverkar varmvalsade stålprodukter.

Ovako har nio olika produktionsanläggningar och vi strävar efter att bidra till det lokala samhället genom hela värdekedjan. Genom vårt sociala engagemang vill vi bidra till ett livskraftigt samhälle där människor är tillfreds och vill bo kvar. Detta gynnar inte bara Ovakos anställda utan säkerställer även tillgången på lokal arbetskraft i framtiden.

Vacancies