Ovako har ett nära samarbete med värmebehandlingsföretag för att möjliggöra en robust försörjningskedja för högpresterande slutprodukter. I våra relationer med värmebehandlare ser vi till att vara en stark partner i försörjningskedjan, och kunna erbjuda flera olika typer av stålsorter baserade på tre alternativa metallurgiska rutter.

Ovako kan uppfylla de flesta kundspecifikationerna genom att använda göt- eller sträng gjutning (både bloom- och billetstorlekar är tillgängliga) för konkurrenskraftiga priser på samtliga prestandanivåer. Som ett resultat av tidigare investeringar i skalsvarvning och värmebehandling kommer Ovako från och med slutet av 2019 även att kunna leverera vakuumavgasat stål från Smedjebacken.

Ovako kan tillhandahålla stål som är lämpligt för en rad olika värmebehandlade mikrostrukturer. Vår toppmoderna oförstörande provning säkerställer högsta möjliga kvalitet för de levererade produkterna. Vi har även flera alternativ för skräddarsydda logistikkoncept och integration av kommersiella system.

Tack vare en noga kontrollerad produktionskedja, allt från inledande smältning till slutgiltig leverans, kännetecknas våra produkter av sin mycket stabila materialkvalitet med smala processparametrar. Som ett resultat möjliggör våra produkter mycket repeterbar härdningsförmåga och förbättrad maskinbearbetbarhet.

Produktkatalog

Ladda ned PDF


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev