Utformat för högre krav på färdiga produkter

Eftersom IQ-stål innehåller mindre och mer fragmenterade inneslutningar, kan det hantera mycket högre mekaniska krafter i alla riktningar än konventionellt stål. Detta möjliggör tillverkning av lättare, nedbantade komponenter som kugghjul, kullager och andra kritiska delar. Stålet gör det möjligt för våra kunder att skapa nya designlösningar och implementera högre prestationsstandard för färdiga produkter.

IQ-Steel-stålen är redan väletablerade inom bränsleinsprutning i bilindustrin. Moderna dieselmotorer med höga och cykliska injektionstryck har visat sig vara ett idealiskt användningsområde. Transmissionskomponenter är ett annat växande område av stort intresse.

Fördelar med IQ-Steel®

  • 40–100 procent högre böjutmattningshållfasthet i enkla belastningsfall, beroende på det stål som används idag
  • Upp till 130 procent högre böjutmattningshållfasthet i fall med fleraxiell belastning, beroende på det stål som används idag
  • Möjliggör större designändringar för nästa generations slutanvändarsystem.

Under årtionden av utmattningsforskning har Ovako utvecklat en detaljerad förståelse för sambandet mellan defektstorlek och prestandan för utmattningshållfasthet. Utsträckta inneslutningar har en viktig påverkan på de mekaniska egenskaperna för alla komponenter genom att äventyra utmattningshållfastheten och initiera sprickbildning. Mängden inneslutningar måste därför minimeras. I kontrast till detta har IQ-stål med exceptionell renhetsgrad utformats för en högre prestanda jämfört med konventionellt stål. Med en högre renhetsgrad, mindre och mycket kortare inneslutningar uppvisar IQ-Steel bättre isotropt beteende efter valsning. Stålen kan användas för att tillverka tillförlitligare komponenter med enhetliga och utmärkta egenskaper som kan hantera utmattning i alla riktningar, inte enbart i valsningsriktningen.

IQ-steel

Ökad livstid för komponenten

Utmattning och dess effekter på stålkomponenters livslängd är ett angeläget problem för Ovakos kunder. Det ökande behovet av förbättrad prestanda måste motsvaras av materialets egenskaper. IQ-Steel® erbjuder möjligheter eftersom det, till skillnad från konventionella stålsorter, kan hantera högre och mer komplicerad belastning under längre perioder. Detta är ytterligare en anledning till att några av världens mest kvalitetsinriktade tillverkare av originalutrustning redan använder IQ-Steel®. Faktum är att man genom att kombinera egenskaperna för IQ-Steel® och en legering för att optimera ytstrukturen efter uppkolning, ibland kan eliminera processer som exempelvis kulbombning.

IQ-processen kan tillämpas på alla våra stålsorter. Ovako kan ge råd om de bästa sätten att implementera IQ-Steel® i komponenter i krävande användning.

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet