Ovako har mer än hundra år lång erfarenhet av att leverera stål till kullagerindustrin och är idag en ledande leverantör till många av de största kullagertillverkarna i världen. Vi kan leverera både götgjutna och stränggjutna stålsorter, med vissa skillnader i prestandasnivåerna. Våra sortiment av BQ-Steel® och IQ-Steel® är betrodda lösningar för höga krav vad gäller utmattningsstyrka, förutsägbar prestanda och tillförlitlig tillverkningsprecision.

Vi kontrollerar hela produktionskedjan, från smältning av stålet till valsning och värmebehandling, för att producera en färdig komponent. Vårt produktsortiment med rör, ringar, tråd och stänger med många former av värdehöjande process-steg omfattar samtliga huvudkomponenter i ett kullager.

Vår målsättning är att uppnå ett verkligt nära samarbete med våra kunder, ur både teknisk och affärsmässig synvinkel. Våra tekniska specialister samarbetar hängivet med våra kunder. Detta gör det möjligt för oss att optimera stålanvändningen både ur produktions- och produktperspektiv. Vi kan utveckla nya och bättre ståltyper, skräddarsy produkter för nya eller utvidgade produktkrav och bidra till att förbättra skärbarheten och responsen på värmebehandling.

Genom att samarbeta nära med våra viktigaste kunder kan vi skapa långsiktiga affärsavtal och anpassa logistik- och EDI-lösningar. Vi stödjer våra kunder i deras globala upphandlingsstrategier och bidrar med flera olika produktpaket för att maximera servicenivån.

Produktkatalog

Ladda ned PDF


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev