Revisioner

Bland våra omfattande certifieringar finns ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, IATF 16949. I och med de internationella reserestriktionerna under pandemin införde vi ett nytt digitalt tillvägagångssätt gentemot certifiering av kvalitetsledning. När den utförs fysiskt på plats består certifieringsprocessen av en inspektion av vår produktionslinje följt av ett möte med en djupgående genomgång av processteg och teknisk dokumentation. För detta krävs en hel dag för varje stålverk. Vår nya digitala revisionsprocess återskapar detta via videosamtal för att inspektera produktionsanläggningen och webbkonferenser för att diskutera dokumentationen. Genom detta digitala tillvägagångssätt har vi lyckats erhålla kvalitetscertifieringar och fortsätta leverera till våra kunder oavbrutet utan att de har behövt utsättas för möjliga reserelaterade hälsorisker och avsätta tid för karantän.

Ovako certificates
Ovako certificates

Miljövarudeklarationer (EPD)

Våra miljövarudeklarationer omfattar de varmvalsade stålstängernas hela miljöpåverkan från våra verk i Hofors, Imatra, Smedjebacken och Boxholm. De är baserade på livscykelanalys av våra produkter från råvaruutvinningen fram till dess att de lämnar våra produktionsanläggningar. De redogör för all återvinning av skrot och legeringsämnen, transport, energi och avfall samt miljöavtrycket för inkommande varor och tjänster och produktionens alla avkastningsförluster.

Ovako publicerar också klimatdeklarationer för våra produkter som redogör för deras koldioxidavtryck fram till dess att de lämnar våra produktionsanläggningar. Vi följer EPD-systemet, och våra senaste miljövarudeklarationer finns på vår webbplats samt environdec.com. Deklarationerna bekräftar att koldioxidavtrycket för våra stångstålprodukter är cirka 80 % lägre än genomsnittet i branschen globalt sett. Klimatdeklarationer hjälper kunder att välja stål utifrån koldioxidavtryck. Samtidigt ger de kunder med stålintensiva produkter möjligheten att sänka sitt koldioxidavtryck till en världsledande nivå.

Carbon Footprint Calculator

Carbon Footprint Calculator ger kunder precisa data som de kan använda för att jämföra produkter och fastställa sina egna produkters exakta koldioxidavtryck. Kalkylatorn tar hänsyn till data från miljövarudeklarationerna samt den energi som krävs för vidare bearbetning och den specifika legeringsvariantens påverkan. Våra expertteam kan hjälpa kunder att använda detta verktyg.

Testmöjligheter

Vårt breda utbud av interna testmöjligheter gör att kunderna kan fastställa sina egna höga krav på stålkvalitet, som ofta överskrider branschens standarder. Ett exempel är ultraljudstester av mellanliggande produktformer för att säkerställa en hög renhetsgrad för stålet. Ovako har även publicerat sin egen standard för att säkerställa högsta möjliga renhetsgrad för stål för att därmed leverera utomordentlig utmattningshållfasthet.

Bland våra omfattande certifieringar och testmöjligheter finns ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IATF 16949.

 

Steel Navigator - Hitta rätt stål för din applikation

Steel Navigator innehåller ett urval av användbara verktyg som Material Data Sheets, Machining Calculator, Heat Treatment Guide, Piston Rod Predictor och mer.

Upptäck Steel Navigator

Steel Navigator - Find the right steel for your application