Ovako certificates

Miljövarudeklarationer (EPD)

Våra miljövarudeklarationer omfattar de varmvalsade stålstängernas hela miljöpåverkan från våra verk i Hofors, Imatra, Smedjebacken och Boxholm. De är baserade på livscykelanalys av våra produkter från råvaruutvinningen fram till dess att de lämnar våra produktionsanläggningar. De redogör för all återvinning av skrot och legeringsämnen, transport, energi och avfall samt miljöavtrycket för inkommande varor och tjänster och produktionens alla avkastningsförluster.

Ovako publicerar också klimatdeklarationer för våra produkter som redogör för deras koldioxidavtryck fram till dess att de lämnar våra produktionsanläggningar. Vi följer EPD-systemet, och våra senaste miljövarudeklarationer finns på vår webbplats samt environdec.com. Deklarationerna bekräftar att koldioxidavtrycket för våra stångstålprodukter är cirka 80 % lägre än genomsnittet i branschen globalt sett. Klimatdeklarationer hjälper kunder att välja stål utifrån koldioxidavtryck. Samtidigt ger de kunder med stålintensiva produkter möjligheten att sänka sitt koldioxidavtryck till en världsledande nivå.

Carbon Footprint Calculator

Carbon Footprint Calculator ger kunder precisa data som de kan använda för att jämföra produkter och fastställa sina egna produkters exakta koldioxidavtryck. Kalkylatorn tar hänsyn till data från miljövarudeklarationerna samt den energi som krävs för vidare bearbetning och den specifika legeringsvariantens påverkan. Våra expertteam kan hjälpa kunder att använda detta verktyg.

Testmöjligheter

Vårt breda utbud av interna testmöjligheter gör att kunderna kan fastställa sina egna höga krav på stålkvalitet, som ofta överskrider branschens standarder. Ett exempel är ultraljudstester av mellanliggande produktformer för att säkerställa en hög renhetsgrad för stålet. Ovako har även publicerat sin egen standard för att säkerställa högsta möjliga renhetsgrad för stål för att därmed leverera utomordentlig utmattningshållfasthet.

Bland våra omfattande certifieringar och testmöjligheter finns ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, IATF 16949.

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet