Ovakos kunder kan dra nytta av flera olika kvalitets- och miljöcertifikat. Oberoende utomstående organisationer utvärderar Ovako regelbundet. Granskningar utförs av kvalitetssäkringsföretag som DNV GL och LRQA och dessa granskningar leder till kvalitetsgodkännanden av många slag för ett brett utbud av industrier. Allt kan laddas ner från ovako.com.

Följ denna länk för alla giltiga och relevanta certifikat, som exempelvis ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001 och IATF 16949.

Ovako certificates
Ovako certificates

Ovako publicerar också klimatdeklarationer för våra produkter som redogör för deras koldioxidavtryck fram till dess att de lämnar våra produktionsanläggningar. Deklarationerna görs via en Environmental Product Declaration (EPD) och våra senaste deklarationer hittar du här eller på environdec.com. De hjälper till att klargöra att CO2-avtrycket för våra stångstålprodukter är ungefär 80 procent lägre än industrigenomsnittet globalt sett. Klimatdeklarationerna hjälper kunderna att fatta stålinköpsbeslut baserat på skillnader i koldioxidavtrycket, och ger samtidigt kunder med stålintensiva produkter möjligheten att sänka sitt koldioxidavtryck till en världsledande nivå.

Ovakos klimatdeklarationer kan laddas ner nedan.

Ovako har även belönats med kvalitetsgodkännanden och utmärkelser av många slag för ett brett utbud av industrier och kunder. Ovakos breda utbud av interna testmöjligheter gör att kunderna kan fastställa sina egna specifika krav på stålkvalitet, som ofta överskrider det som industristandarder kan erbjuda. Ett viktigt exempel är ultraljudstester av mellanliggande produktformer för att säkerställa en hög renhetsgrad för stålet. Ovako har även publicerat sin egen standard för att säkerställa högsta möjliga kvalitet när det gäller stålets renhetsgrad och därmed egenskaper vad gäller utmattningshållfasthet.