Sätthärdning innebär behandling av en avslutad komponent i en uppkolande atmosfär vid hög temperatur, vanligen 850-950 °C, vilket ökar kolhalten vid komponentens yta. Det uppkolade lagret är vanligen 0,5-1,0 mm djupt, men kan också vara djupare. Efter uppkolningen släcks komponenten och härdas därmed. Under släckningen förvandlas det uppkolade lagret till martensit med en hårdhetsgrad som bestäms av kolhalten. Resultatet är därmed en komponent med hård yta och jämförbart mjuk kärna. Vanliga komponenter som tillverkas av uppkolat stol är kugghjul i transmissioner.

Produktkatalog

LADDA NED PDF