Få rätt stålsort i den volym som krävs, levererad i near-net-shape (nära den slutliga formen) med värme- eller ytbehandling för alla processrutter. Med Ovakos breda utbud av processer, produkter och stålsorter är variationsmöjligheterna nästan oändliga. För att kunna upprätta ett produktutbud som använder sig av allt detta, är det avgörande att vi förstår kundens behov och önskemål.

 

Våra fältsäljare över hela världen, tillsammans med teknik- och logistikspecialisterna vid våra verk, samarbetar tätt med kunderna för att uppnå dessa mål. Vi kan exempelvis föreslå alternativa stålsorter för att uppnå de specifika stål-/produktegenskaperna eller profilerade stålprodukter för att minimera maskinbearbetningstiden och förbättra utbyten. Faktum är att vi kan erbjuda ett brett utbud av mer än 500 stålsorter och ett ledande erbjudande produktformer. Vi har även möjlighet att utöka vårt produkterbjudande med hjälp av externa samarbetspartners.

  • Kundspecifika stålsorter
  • Near-net shape-profilering av produkter
  • Maskinbearbetning av komponenter
  • Värme- och ytbehandlingar
  • Gemensam produkt- och stålsortsutveckling
  • Lagerläggning

Det är enkelt att fastna i ett fokus på hårdvaran, själva stålprodukten, men Ovakos engagemang i sina tjänster omfattar också tillförlitlig leverans av produkterna. Vi har långvarig erfarenhet inom leverans av stålprodukter till kunder över hela världen med leverans i rätt tid.

Logistik har alltid utgjort en integrerad del av Ovakos verksamhet.  Vi utvecklar kontinuerligt våra logistiklösningar för att förkorta leveranstiderna, rationalisera och effektivisera transportsystemen och anpassa lagerrutinerna efter behoven. Vår målsättning är att förenkla våra kunders materialhantering, minska deras kapitalkostnader och sammantaget erbjuda dem bättre service. Ovako har dessutom strategiskt placerade stålservicecenter över hela världen som erbjuder lagertjänster och hanteras av experter med praktiska kunskaper och erfarenhet att lösa alla krav.

De verkliga rutinerna och systemen som Ovako erbjuder inom sina logistiktjänster grundar sig på ett enda nyckelelement: ledtider. Vi erbjuder olika ledtider beroende på hur delaktig kunden är i vår planering med hjälp av långsiktiga och kortsiktiga prognoser och EDI-beställning, samt avtalade och definierade lagerpunkter för att kunna uppnå kortast möjliga ledtid. Dessa stöds även av digitala verktyg som beskrivs nedan.