Ovakos öppna och inkluderande kultur grundar sig på vår stolthet över både företaget och våra anställda, och utgör grunden för vår verksamhet. Stålindustrin har traditionellt sett varit mansdominerad och vi arbetar kontinuerligt för att öka antalet kvinnor bland de anställda.  Vi har infört ett antal aktiviteter för att öka andelen kvinnor inom organisationen och satt upp tydliga målsättningar. Åtgärderna inkluderar samarbete med utbildningsinstitutioner och att säkerställa att externa rekryteringsföretag alltid lyfter fram kvinnliga kandidater i rekryteringsprocessen.

Förutom jämställdhet mellan könen arbetar vi aktivt för en ökad mångfald när det gäller andra faktorer. Alla ska få samma möjligheter och Ovako har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier.

Mål

Målet är att minst 25 procent av medarbetarna på våra ledande befattningar ska vara kvinnor och att minst 23 procent av våra medarbetare i hela organisationen ska vara kvinnor år 2025.