Fr.o.m januari 2022 balanserar Ovako sina koldioxidutsläpp från produktionen med hjälp av koldioxidkompensation. Läs mer på vår engelska sida.