SZ-Steel® (Sub-Zero Steel) är en stålfamilj för kallt klimat som behåller sina egenskaper och erbjuder säker och tillförlitlig prestanda i temperaturer ner till –40°C och ännu lägre. Slagsegheten för stålet är en nyckelfaktor för tillförlitliga lösningar i kalla klimat, i synnerhet inom användningsområden där ett stål med hög hållfasthet skulle vara den bästa designlösningen.

Fördelar med SZ-Steel®

  • Möjliggör höghållfasta lösningar vid mycket låga temperaturer
  • Möjliggör konstruktioner som förbättrar säkerheten för både människor och miljö
  • Bibehåller viktiga materialegenskaper med mindre risk för sprödhet och brott
  • Uppfyller viktiga globala säkerhetsstandarder

Alla stål är duktila vid varma temperaturer och spröda vid låga temperaturer, med en stegvis förändring däremellan som kallas för övergångszonen. Ovako har testutrustning som uppfyller kraven för internationella standarder vid varje anläggning som tillverkar SZ-Steel, som i extrema fall testar pinnbultmaterial vid -101 °C.

För att uppnå och bibehålla segheten finns ett antal parametrar som bör beaktas, såsom struktur, kornstorlek, föroreningar och legering. För att ett stål ska kunna benämnas SZ-Steel säkerställer vi att samtliga av dessa parametrar kontrolleras. Vi strävar efter att bättre mäta och förstå brottet för att verkligen kunna definiera huruvida det är duktilt eller sprött.  Vad vi faktiskt mäter är övergången från duktilt till mera sprött beteende.

-100°C

stål som bibehåller materialegenskaper vid temperaturer ned till och lägre än

SZ-Steel i kombination med IQ-Steel

I konventionellt stål finns icke-metalliska inneslutningar som förlängs i stålets valsriktning. De mekaniska testerna av material sker vanligtvis i valsriktningen, vilket är den riktning som påverkas minst av dessa inneslutningar. När testerna istället utförs vinkelrätt från valsriktningen uppvisar egenskaperna ett annorlunda beteende, en negativ skillnad med mycket lägre värden. Om vi kombinerar SZ-Steel med en IQ-Steel-behandling kan vi minimera effekterna av dessa icke-metalliska inneslutningar eftersom IQ-Steel har färre och mycket enhetligare inneslutningar.

För att bättre förstå det praktiska behovet för detta måste belastningsförhållandena klargöras. I många mekaniska konstruktioner fördelas belastningen utmed längden till exempel längs med en stång. Detta ger oss ett så kallat tvådimensionellt belastningsfall. När det emellertid föreligger ett så kallat tredimensionellt belastningsfall, som i en hydraulisk cylinder, måste den tvärgående slaghållfastheten också beaktas. Belastningen sker då både i den längsgående riktningen, med cylinderkraft som både matar ut och drar tillbaka kolven.  Medan hydraulikvätskan inte bara skjuter kolvhuvudet längs med cylindern, utan även agerar på cylinderns ID med samma kraft. Den radiella kraften överförs till en tvärgående kraft i cylinderväggen. Därför krävs tvärgående egenskaper lika mycket som längsgående.


Digitalt stödverktyg - Steel Navigator

Med Ovakos Steel Navigator har det aldrig varit enklare att hitta rätt rent stål. Sök efter materialegenskaper, användningsområden eller slutprodukter. Jämför med standardstål. Och beräkna maskininställningar för att spara tid och förlänga livslängden för verktyg. Vår digitala guide för värmebehandling hjälper dig till och med att spara tid och pengar genom att förutsäga hur en specifik stålsortssammansättning kommer att bete sig efter värmebehandling. Oberoende av användningsområde kan du med våra webbaserade verktyg för val av stål utforska hundratals högkvalitativa stålprodukter för att hitta rätt typ för dina specifika behov.

Se mer på Steel Navigator

Registrering till Ovako´s nyhetsbrev