-100°C

stål som bibehåller materialegenskaper vid temperaturer ned till och lägre än

Fördelar med SZ-Steel®

  • Möjliggör höghållfasta lösningar vid mycket låga temperaturer
  • Möjliggör konstruktioner som förbättrar säkerheten för både människor och miljö
  • Bibehåller viktiga materialegenskaper med mindre risk för sprödhet och brott
  • Uppfyller viktiga globala säkerhetsstandarder

SZ-Steel i kombination med IQ-Steel

I konventionellt stål finns icke-metalliska inneslutningar som förlängs i stålets valsriktning. De mekaniska testerna av material sker vanligtvis i valsriktningen, vilket är den riktning som påverkas minst av dessa inneslutningar. När testerna istället utförs vinkelrätt från valsriktningen uppvisar egenskaperna ett annorlunda beteende, en negativ skillnad med mycket lägre värden. Om vi kombinerar SZ-Steel med en IQ-Steel-behandling kan vi minimera effekterna av dessa icke-metalliska inneslutningar eftersom IQ-Steel har färre och mycket enhetligare inneslutningar.

 

För att bättre förstå det praktiska behovet för detta måste belastningsförhållandena klargöras. I många mekaniska konstruktioner fördelas belastningen utmed längden till exempel längs med en stång. Detta ger oss ett så kallat tvådimensionellt belastningsfall. När det emellertid föreligger ett så kallat tredimensionellt belastningsfall, som i en hydraulisk cylinder, måste den tvärgående slaghållfastheten också beaktas. Belastningen sker då både i den längsgående riktningen, med cylinderkraft som både matar ut och drar tillbaka kolven.  Medan hydraulikvätskan inte bara skjuter kolvhuvudet längs med cylindern, utan även agerar på cylinderns ID med samma kraft. Den radiella kraften överförs till en tvärgående kraft i cylinderväggen. Därför krävs tvärgående egenskaper lika mycket som längsgående.

SZ-steel brochure
SZ-Steel® broschyr

Ladda ner PDF

 

Vi gjorde det! Men än är vi inte nöjda

Vilken fantastisk resa! Det krävdes många år av hårt arbete för att göra vår ståltillverkning mer hållbar. År 2022 blev hela vår verksamhet koldioxidneutral. Men vi är ändå inte nöjda och vår resa för koldioxidfria produkter fortsätter.

Läs mer om vår väg mot koldioxidneutralitet